Документ 191_028, чинний, поточна редакція — Підписання від 25.05.2009

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Міністерством
закордонних справ України та Міністерством
закордонних справ і європейської інтеграції
Республіки Хорватія про співробітництво
в сфері європейської інтеграції

Дата підписання: 25.05.2009 Дата набрання чинності для України: 25.05.2009
Міністерство закордонних справ України та Міністерство
закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Хорватія,
далі - сторони,
Беручи до уваги відповідні ініціативи Європейського Союзу,
такі як Процес Стабілізації та Асоціації (ПСА), Східне
партнерство,
Зважаючи на Угоду про партнерство і співробітництво між
Україною та Європейським Союзом ( 998_012 { Угода про асоціацію
( 984_011 )} ), яка започаткувала співробітництво між Україною та
Європейськими Співтовариствами та державами - членами ЄС, та Угоду
про Стабілізацію та Асоціацію між Республікою Хорватія і
Європейськими Співтовариствами та державами - членами ЄС,
Враховуючи бажання Сторін зміцнювати двосторонні відносини та
сприяти постійній двосторонній співпраці, що становить взаємний
інтерес, зокрема, у сфері європейської інтеграції,
домовились про таке:
Стаття 1
Сторони зобов'язуються сприяти розвитку взаємовигідної
співпраці в сфері європейської інтеграції, з метою успішного
наближення до Європейського Союзу. Сторони будуть співпрацювати на
взаємовигідній основі, у сфері європейської інтеграції відповідно
до міжнародно-правових зобов'язань та відповідного національного
законодавства кожної із Сторін.
Стаття 2
Сторони будуть співпрацювати в межах компетенції з метою
імплементації спільних заходів у сфері європейської інтеграції,
зокрема:
1. гармонізація національного законодавства з Європейським
законодавством, зокрема визначення пріоритетів у цій сфері;
2. зміцнення інституційної структури через розбудову
інституцій; забезпечення імплементації законодавства, а також
підготовки з метою покращення професійних навиків державних
службовців у сфері європейської інтеграції;
3. підвищення обізнаності громадськості стосовно поточного
порядку денного в сфері європейської інтеграції.
Стаття 3
Сторони будуть співпрацювати в сферах, визначених у Статті 2,
використовуючи такі засоби та методи реалізації:
1. обмін інформацією та досвідом;
2. організація спільних заходів: зустрічей, конференцій,
круглих столів тощо;
3. проведення спільних консультацій, ініціатив та інших
спільних заходів з метою досягнення прогресу обома Сторонами у
сфері європейської інтеграції;
4. відрядження державних службовців відповідних інституцій
обох держав;
5. обмін експертами з питань, які становлять взаємний
інтерес, беручи до уваги наявні ресурси обох Сторін;
6. утворення Комітету високопосадовців з питань імплементації
Меморандуму.
Стаття 4
З метою розвитку та імплементації Меморандуму сторони мають
обмінюватись ідеями та пропозиціями в IV кварталі поточного року.
Сторони затверджують узгоджений обома сторонами річний План дій
імплементації Меморандуму.
Сторони будуть проводити зустрічі відповідного рівня з метою:
а) підготовки вищезазначених заходів; б) моніторингу виконання
програм співробітництва; в) вирішення термінових питань, які
можуть виникати під час імплементації програм співробітництва.
Стаття 5
Кожна Сторона може передавати інформацію щодо результатів
взаємної співпраці третій стороні на основі взаємної згоди обох
Сторін та відповідно до положень національного законодавства.
Стаття 6
Жодне положення даного Меморандуму не впливає на інші угоди,
укладені між Сторонами.
До виконання Меморандуму можуть залучатись інші учасники
відповідно до національних юридичних та адміністративних положень
та в межах компетенції та наявності відповідних ресурсів.
Стаття 7
До цього Меморандуму за взаємною згодою сторін можуть
вноситися зміни і доповнення.
Стаття 8
Спори, що стосуються тлумачення і застосування цього
Меморандуму, будуть вирішуватись шляхом консультацій між
Сторонами.
Стаття 9
Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання.
Меморандум укладається на три роки з автоматичною
пролонгацією на наступний трирічний період.
Кожна зі Сторін може припинити дію цього Меморандуму шляхом
письмового повідомлення іншої не пізніше ніж за 6 місяців до
цього.
Припинення дії цього Меморандуму не впливає на виконання
Сторонами проектів та програм, узгоджених відповідно до його
положень та не завершених на момент його припинення, якщо Сторони
не домовляються про інше.
Вчинено у м. Загреб 25 травня 2009 р. у двох примірниках,
кожний українською, хорватською та англійською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо
тлумачення переважну силу матиме текст англійською мовою.
За Міністерство закордонних За Міністерство закордонних
справ України справ і європейської інтеграції
Республіки Хорватія
( підпис ) ( підпис )вгору