Документ 191_025, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.09.2008

               Програма 
співробітництва у галузі культури
між Міністерством культури і туризму України
та Міністерством культури Республіки Хорватія
на 2008-2010 роки

Дата підписання: 08.09.2008 Дата набрання чинності для України: 08.09.2008
Міністерство культури і туризму України та Міністерство
культури Республіки Хорватія, далі - "Сторони",
прагнучи зміцнювати культурні зв'язки та поглиблювати
взаєморозуміння між народами обох держав,
відповідно до статті 15 Угоди між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Республіки Хорватія про співробітництво у галузі
культури, освіти, науки і технології від 5 червня 1997 року,
домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони заохочуватимуть співпрацю у галузі культури і
мистецтва в межах національного законодавства обох держав.
Сторони сприятимуть безпосередній співпраці між установами та
об'єднаннями у сфері культури і мистецтва, а також здійсненню
обмінних поїздок фахівців з метою обміну досвідом.
Стаття 2
Впродовж терміну дії зазначеної Програми Сторони сприятимуть
проведенню Днів культури Республіки Хорватія в Україні та Днів
культури України в Республіці Хорватія.
План заходів, точні терміни проведення і питання, пов'язані з
підготовкою і проведенням згаданих Днів культури,
врегульовуватимуться окремими Протоколами, підписаними між
Сторонами.
Стаття 3
Сторони сприятимуть встановленню прямих контактів між
галереями і музеями, а також підтримуватимуть організацію художніх
виставок.
Впродовж дії цієї Програми кожна зі Сторін проведе по дві
виставки в галереях і музеях другої Сторони.
Сторони сприятимуть проведенню в Україні наступних виставок:
- "Сучасний хорватський малюнок";
- фотовиставка "Хорватські пам'ятки під охороною ЮНЕСКО як
частина світової культурної спадщини".
Сторони сприятимуть проведенню в Республіці Хорватія
виставок, запропонованих українською Стороною. Перелік виставок,
які будуть проведені в Хорватській Республіці, буде погоджуватися
додатково.
Стаття 4
Сторони сприятимуть встановленню прямих контактів між
музичними, концертними, театральними установами та організаціями,
проведенню обмінних гастролей мистецьких колективів і окремих
виконавців.
Стаття 5
Сторони сприятимуть налагодженню безпосереднього
співробітництва між об'єднаннями творчої молоді обох держав.
Стаття 6
Сторони сприятимуть участі мистецьких колективів і виконавців
у міжнародних культурно-мистецьких заходах, які проходять в їх
державах.
Стаття 7
Сторони сприятимуть співпраці у сфері кінематографії та
розглянуть можливість проведення впродовж терміну дії зазначеної
Програми Тижня хорватського кіно у Києві і Тижня українського кіно
у Загребі.
Кожна зі Сторін підтримуватиме участь іншої Сторони у
міжнародних кінофестивалях, що проходять на її території.
Стаття 8
Сторони сприятимуть налагодженню безпосереднього
співробітництва між об'єднаннями письменників, а також між
окремими письменниками, авторами та перекладачами обох держав.
Сторони сприятимуть участі письменників у літературних
заходах, що проходитимуть в обох державах.
Стаття 9
Сторони заохочуватимуть безпосереднє співробітництво між
бібліотечними закладами, а також між професійними об'єднаннями
фахівців у галузі бібліотечної справи обох держав.
Сторони підтримуватимуть безпосереднє співробітництво між
Національною парламентською бібліотекою України та Національною і
університетською бібліотекою м. Загреб.
Стаття 10
Сторони активізують співробітництво в галузі обліку, охорони,
реставрації, використання та популяризації історико-культурної
спадщини, проводитимуть обмінні поїздки фахівців у зазначеній
сфері та обмінюватимуться інформацією з цієї тематики.
Стаття 11
Якщо Сторони не домовилися про інше, обмін делегаціями,
мистецькими колективами та митцями відповідно до цієї Програми
здійснюватиметься на таких умовах:
а) Сторона, що направляє, бере на себе витрати, пов'язані з
переїздом до місця проведення заходу та у зворотному напрямку (в
тому числі на перевезення багажу та реквізитів), страхуванням осіб
та обладнання;
б) Сторона, що приймає, бере на себе витрати, пов'язані з
проживанням, харчуванням, анонсуванням та проведенням заходу, а
також забезпечує внутрішнім транспортом, відповідно до програми
його проведення.
г) всі деталі проведення обмінних поїздок мистецьких
колективів та митців узгоджуватимуться додатково між
безпосередніми організаторами заходу;
д) умови проведення виставок погоджуватимуться додатково
окремими протоколами, що підписуватимуться організаторами таких
виставок.
Стаття 12
За взаємною згодою Сторін у дану Програму можуть бути внесені
зміни та доповнення, що оформляються окремими Протоколами і
складають її невід'ємну частину.
Стаття 13
Ця Програма набуває чинності з дати її підписання і
залишається чинною до моменту підписання нової Програми
співробітництва, якщо жодна із Сторін в письмовій формі не
поінформує іншу Сторону про своє бажання припинити дію цієї
Програми.
Вчинено в м. Загреб 8 вересня 2008 р. в двох примірниках,
кожний українською, хорватською та англійською мовами, причому всі
тексти є автентичними.
У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї
Програми переважну силу матиме текст англійською мовою.
За Міністерство культури За Міністерство культури
і туризму України Республіки Хорватія
(підпис) (підпис)вгору