Угода між Урядом України і Урядом Республіки Хорватія про торгівлю та економічне співробітництво
Хорватія, Кабинет Министров Украины; Соглашение, Международный документ от 02.06.1994
Документ 191_019, действует, текущая редакция — Редакция от 27.03.2013, основание - 191_035-13

               Угода 
між Урядом України і Урядом Республіки
Хорватія про торгівлю та економічне
співробітництво
{ Щодо втрати чинності Угоди див. Угоду ( 191_035-13 )
від 27.03.2013 }

Дата підписання: 02.06.1994 Дата набрання чинності: 31.01.1995
Уряд України і Уряд Республіки Хорватії, далі "Договірні
Сторони",
бажаючи розвивати торгівлю та економічні відносини між двома
країнами на принципах рівноправності та взаємної вигоди,
маючи намір і надалі зміцнювати свої дружні стосунки на
засадах рівності, взаємної поваги та спільного добробуту,
домовились про наступне:
СТАТТЯ 1
Договірні Сторони, у відповідності зі своїми національними
законодавствами, сприятимуть торгівлі та економічному
співробітництву між двома країнами на довгостроковій та стабільній
основі.
СТАТТЯ 2
Договірні Сторони надаватимуть одна одній режим найбільшого
сприяння в усіх питаннях, що стосуються торгівлі та економічного
співробітництва між двома країнами.
СТАТТЯ 3
Положення Статті 2 не поширюватимуться на:
а) переваги, які випливають із створення митного союзу чи
вільної торгової зони або пільг, наданих з метою створення такого
союзу чи зони;
б) переваги, які кожна з Договірних Сторін надає сусіднім
країнам з метою полегшення прикордонної і прибережної торгівлі;
в) переваги, які надаються в зв'язку з Генеральною Угодою про
Тарифи та Торгівлю ( 981_003 ), Генералізованою Системою
Преференцій, іншими міжнародними угодами на користь країн, що
розвиваються.
СТАТТЯ 4
Договірні Сторони сприятимуть поглибленню торгівлі та
економічного співробітництва в усіх галузях, що становлять
взаємний інтерес.
Договірні Сторони заохочуватимуть та полегшуватимуть контакти
між фізичними та юридичними особами своїх країн шляхом обміну
візитами делегацій та окремих осіб, участі в ярмарках, виставках і
обміну інформацією.
Договірні Сторони згідно зі всіма законодавствами
заохочуватимуть відкриття представництв, підприємств і банків на
своїх територіях.
СТАТТЯ 5
Імпорт і експорт товарів та послуг буде здійснюватись на
основі контрактів, що їх укладатимуть між собою фізичні та
юридичні особи обох країн згідно з законодавствами Договірних
Сторін та міжнародною торговельною практикою. Договірні Сторони не
нестимуть відповідальності по зобов'язаннях фізичних та юридичних
осіб, які можуть виникати з таких комерційних контрактів.
СТАТТЯ 6
Усі платежі, пов'язані з імпортом та експортом товарів і
послуг, між двома країнами здійснюватимуться у вільно
конвертованій валюті згідно з правовими системами Договірних
Сторін, як і в інших формах платежів, прийнятих у міжнародній
торговельній практиці.
СТАТТЯ 7
Фізичні та юридичні особи обох країн матимуть змогу взаємно
імпортувати або експортувати товари та послуги на основі
зустрічної торгівлі, компенсаційних угод або будь-якої іншої
міжнародно визнаної форми ділового співробітництва згідно з
законодавствами обох країн.
СТАТТЯ 8
Усі товари, експортовані з України в Республіку Хорватію та з
Республіки Хорватії в Україну, призначаються для використання
відповідно в Україні та в Республіці Хорватії, якщо інше не буде
узгоджено Договірними Сторонами.
СТАТТЯ 9
Договірні Сторони заохочуватимуть взаємне інвестиційне
співробітництво, зокрема, шляхом створення спільних підприємств як
для потреб своїх ринків, так і для спільної інвестиційної
діяльності на території третіх країн.
СТАТТЯ 10
Договірні Сторони вирішили створити спільну міжурядову
українсько-хорватську економічну комісію, яка контролюватиме
належне виконання цієї Угоди і проводитиме консультації з метою
вирішення будь-яких спорів щодо тлумачення та здійснення Угоди.
СТАТТЯ 11
Ця Угода набирає сили на день одержання останньої інформації
дипломатичним шляхом про виконання умов, передбачених національним
законодавством щодо набрання чинності.
Ця Угода діє протягом п'яти років з дня набуття чинності.
Угода буде автоматично продовжуватися на наступні річні періоди,
якщо жодна з Договірних Сторін не повідомить дипломатичним шляхом
іншу Договірну Сторону про свій намір припиняти дію цієї Угоди
щонайменше за шість місяців до закінчення строку її чинності.
Припинення дії цієї Угоди не впливатиме на виконання
обов'язків, які випливатимуть з контрактів, укладених і не
виконаних в період її дії в межах цієї Угоди.
Здійснено в м. Києві 2 червня 1994 р. в двох дійсних
примірниках кожний хорватською та українською мовами, причому
обидва тексти є автентичними.
За Уряд України За Уряд Республіки Хорватія
(підпис) (підпис)вверх