Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Державним комітетом
України з питань технічного регулювання та
споживчої політики (ДССУ) та Державним офісом
з питань метрології Республіки Хорватія (DZM)
у сфері метрології

( Меморандум припинив свою дію,
додатково див. Документ ( p0100697-10 )

Дата підписання: 30.06.2006 Дата набуття чинності: 30.06.2006
Державний комітет України з питань технічного регулювання та
споживчої політики (ДССУ) і Державний офіс з питань метрології
Республіки Хорватія (DZM), далі - "Сторони ",
виявляючи зацікавленість у розвитку співробітництва у сфері
метрології;
дотримуючись принципів і норм, які прийняті міжнародними
організаціями, зокрема міжнародної системи одиниць SI та вимог
Метричної Конвенції;
виходячи з принципів Угоди про взаємне визнання національних
еталонів, сертифікатів калібрування і вимірювання, які видаються
національними метрологічними інститутами (CIMP-MRA)
домовились про таке:
Стаття 1
Співробітництво між Сторонами у сфері метрології здійснюється
відповідно до національного законодавства держав кожної із Сторін.
Стаття 2
Сторони мають наміри співробітничати за такими напрямами:
- реалізація спільних проектів у сфері фундаментальної,
наукової і прикладної метрології;
- надання взаємних метрологічних послуг;
- взаємне визнання національних еталонів, сертифікатів
калібрування, проведення ключових звірень за визначеними видами
вимірювань;
- гармонізація національних метрологічних норм і правил з
міжнародними;
- впровадження систем управління якістю в метрологічній
сфері;
- обмін інформацією та навчання спеціалістів з метрології.
Стаття 3
Сторони надаватимуть одна одній підтримку в міжнародних
організаціях з метрології та у роботі, яка проводиться в межах цих
організацій, членами яких є обидві Сторони.
Стаття 4
Сторони зобов'язуються забезпечити конфіденційність
документації та інформації, отриманої в результаті виконання робіт
в рамках цього Меморандуму та про досягнуті науково-технічні
результати.
Ця інформація може бути передана третій Стороні виключно за
домовленістю Сторін.
Стаття 5
Фінансування співробітництва в рамках цього Меморандуму
здійснюватиметься за домовленістю між Сторонами.
Стаття 6
Спірні питання, пов'язані із тлумаченням та виконанням цього
Меморандуму, вирішуються шляхом взаємних консультацій і
переговорів між Сторонами.
Стаття 7
Цей Меморандум укладається терміном на 3 роки і набуває
чинності з дати його підписання.
Кожна із Сторін може припинити дію Меморандуму, письмово
повідомивши іншу Сторону про свої наміри. Дія Меморандуму
припиняється через 6 місяців з дня одержання іншою Стороною такого
повідомлення.
Вчинено у м. Загреб 30 червня 2006 року у двох примірниках,
кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти
є автентичними.
В разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього
Меморандуму, перевага надається тексту англійською мовою.
За Державний комітет України з За Державний офіс з
питань технічного регулювання питань метрології
та споживчої політики (ДССУ) Республіки Хорватія
(DZM)
(підпис) (підпис)


Публікації документа