Документ 191_017, втратив чинність, поточна редакція — Припинення дії від 30.06.2009

Меморандум
про взаєморозуміння між Державним комітетом
України з питань технічного регулювання та
споживчої політики (ДССУ) та Державним офісом
з питань метрології Республіки Хорватія (DZM)
у сфері метрології

 
( Меморандум припинив свою дію, додатково див. Документ ( p0100697-10 )

 
     Дата підписання: 30.06.2006
     Дата набуття чинності: 30.06.2006
 
     Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) і Державний офіс з питань метрології Республіки Хорватія (DZM), далі - "Сторони ",
 
     виявляючи зацікавленість у розвитку співробітництва у сфері метрології;
 
     дотримуючись принципів і норм, які прийняті міжнародними організаціями, зокрема міжнародної системи одиниць SI та вимог Метричної Конвенції;
 
     виходячи з принципів Угоди про взаємне визнання національних еталонів, сертифікатів калібрування і вимірювання, які видаються національними метрологічними інститутами (CIMP-MRA)
 
     домовились про таке:
 
Стаття 1
 
     Співробітництво між Сторонами у сфері метрології здійснюється відповідно до національного законодавства держав кожної із Сторін.
 
Стаття 2
 
Сторони мають наміри співробітничати за такими напрямами:
 
     - реалізація спільних проектів у сфері фундаментальної, наукової і прикладної метрології;
 
     - надання взаємних метрологічних послуг;
 
     - взаємне визнання національних еталонів, сертифікатів калібрування, проведення ключових звірень за визначеними видами вимірювань;
 
     - гармонізація національних метрологічних норм і правил з міжнародними;
 
     - впровадження систем управління якістю в метрологічній сфері;
 
     - обмін інформацією та навчання спеціалістів з метрології.
 
Стаття 3
 
     Сторони надаватимуть одна одній підтримку в міжнародних організаціях з метрології та у роботі, яка проводиться в межах цих організацій, членами яких є обидві Сторони.
 
Стаття 4
 
     Сторони зобов'язуються забезпечити конфіденційність документації та інформації, отриманої в результаті виконання робіт в рамках цього Меморандуму та про досягнуті науково-технічні результати.
 
     Ця інформація може бути передана третій Стороні виключно за домовленістю Сторін.
 
Стаття 5
 
     Фінансування співробітництва в рамках цього Меморандуму здійснюватиметься за домовленістю між Сторонами.
 
Стаття 6
 
     Спірні питання, пов'язані із тлумаченням та виконанням цього Меморандуму, вирішуються шляхом взаємних консультацій і переговорів між Сторонами.
 
Стаття 7
 
     Цей Меморандум укладається терміном на 3 роки і набуває чинності з дати його підписання.
 
     Кожна із Сторін може припинити дію Меморандуму, письмово повідомивши іншу Сторону про свої наміри. Дія Меморандуму припиняється через 6 місяців з дня одержання іншою Стороною такого повідомлення.
 
     Вчинено у м. Загреб 30 червня 2006 року у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.
 
     В разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму, перевага надається тексту англійською мовою.
 
 За Державний комітет України з                За Державний офіс з 
питань технічного регулювання питань метрології
та споживчої політики (ДССУ) Республіки Хорватія
(DZM)
(підпис) (підпис)вгору