Документ 191_015, чинний, поточна редакція — Підписання від 05.05.2006

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового
моніторингу України та Департаментом по боротьбі з
відмиванням коштів Міністерства фінансів
Республіки Хорватія щодо співробітництва
в сфері протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом
та фінансуванню тероризму

Дата підписання: 05.05.2006 Дата набуття чинності: 05.05.2006
Державний комітет фінансового моніторингу України та
Департамент по боротьбі з відмиванням коштів Міністерства фінансів
Республіки Хорватія, далі - "Сторони",
Враховуючи зацікавленість у розвитку дружніх стосунків і
співробітництва між Сторонами в сфері протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню
тероризму,
Вважаючи, що спільним інтересом держав Сторін є сприяння
переслідуванню осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні)
доходів, одержаних злочинним шляхом, та кримінальній діяльності,
пов'язаній з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму,
Домовились про таке:
Стаття 1
Сторони, відповідно до законодавства своїх держав,
співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є
у їх розпорядженні про фінансові операції, відносно яких є
підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом чи фінансуванням тероризму, або з
кримінальною діяльністю, яка пов'язана з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом чи фінансуванням
тероризму.
З цією метою, Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою
або на запит наявною інформацією, що може мати відношення до
виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом чи фінансуванням
тероризму, а також фізичних та юридичних осіб, які залучені до
здійснення таких операцій.
Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься
стислим викладенням основних фактів.
Стаття 2
Інформація або документи, отримана від відповідної Сторони,
не буде ні розголошена будь-якій третій стороні, ні використана у
адміністративних цілях, розслідуванні або судовому розгляді, без
попередньої згоди Сторони, що надала інформацію.
Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може
бути використана лише при здійсненні правосуддя, якщо вона
стосується фінансування тероризму, або легалізації (відмивання)
доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних
протиправних діянь, передбачених законодавством України та
Республіки Хорватія.
Стаття 3
Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження
будь-якої інформації або документів, отриманих в рамках цього
Меморандуму, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом,
без попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.
Стаття 4
Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, є
конфіденційною.
Вона є конфіденційною інформацією і на неї поширюється режим
захисту аналогічний передбаченому законодавством держави
одержуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з
національних джерел.
Стаття 5
Сторони спільно узгодять, у відповідності із законодавством
своїх держав, прийнятні процедури співробітництва, в тому числі
обміну інформацією, та консультуватимуть одна одну з метою
виконання положень цього Меморандуму.
Стаття 6
Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься англійською
мовою.
Стаття 7
Сторони не зобов'язані співпрацювати у випадку, якщо по
фактах, яких стосується запит, вже порушено досудове або судове
провадження у державі запитуваної Сторони.
Стаття 8
За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть
вноситись зміни та доповнення, які оформляються окремими
протоколами, що складатимуть його невід'ємну частину.
Стаття 9
Усі спори щодо тлумачення або застосування положень цього
Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.
Стаття 10
Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набуває
чинності з дати його підписання.
Дія цього Меморандуму припиняється через шість (6) місяців з
дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої
Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.
Вчинено в Києві 27.04.2006 року, та в ZAGREBU 05.05.2006 року
у двох примірниках, кожний українською, хорватською та англійською
мовами, при цьому всі тексти є автентичними.
У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або
застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме
текст англійською мовою.
За Державний комітет За Департамент по боротьбі
фінансового моніторингу з відмиванням коштів
України Міністерства фінансів
Республіки Хорватія
(підпис) (підпис)
Сергій Гуржій Івіца Марошвгору