Угода між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про повітряне сполучення
Україна, Хорватія; Угода, Міжнародний документ від 05.06.1997
Документ 191_011, чинний, поточна редакція — Підписання від 05.06.1997
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.12.2002. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Урядом України та Урядом Республіки
Хорватія про повітряне сполучення

Дата підписання: 05.06.97 р. Дата набуття чинності: 09.12.2002 р.
Уряд України та Уряд Республіки Хорватія (далі "Договірні
Сторони"), будучи учасниками Конвенції про міжнародну цивільну авіацію,
відкритої для підписання в Чикаго 7 грудня 1944 року ( 995_038 ), бажаючи укласти Угоду з метою встановлення повітряного
сполучення між їх відповідними територіями та за їх межами, погодились про таке:
Стаття 1
Визначення
1. У цій Угоді, якщо контекст не припускає інше: a) термін "Конвенція" означає Конвенцію про міжнародну
цивільну авіацію, відкриту для підписання в Чикаго 7 грудня 1944
року ( 995_038 ), та містить будь-який Додаток ( 995_655 ),
прийнятий згідно зі Статтею 90 цієї Конвенції, та будь-яку
поправку до Додатків чи Конвенції згідно з її Статтями 90 та 94 у
тій мірі, в якій її Додатки і поправки прийняті обома Договірними
Сторонами; b) термін "авіаційні власті" щодо України означає Державний
департамент авіаційного транспорту, а щодо Республіки Хорватія -
Міністерство морських справ, транспорту та зв'язку, або в обох
випадках будь-яку особу чи орган, які уповноважені здійснювати
будь-яку функцію, що в цей час виконується згаданими властями; c) термін "призначене авіапідприємство" означає
авіапідприємство, яке призначене та отримало дозвіл відповідно до
положень Статті 3 цієї Угоди; d) терміни "територія", "повітряне сполучення", "міжнародне
повітряне сполучення", "авіапідприємство" та "зупинка з
некомерційними цілями" мають значення відповідно до Статей 2 та 96
Конвенції ( 995_038 ); e) термін "тариф" означає ціни, які сплачуються за
перевезення пасажирів, багажу й вантажу, та умови, згідно з якими
ці ціни застосовуються, включаючи ціни й умови стосовно агентських
та інших додаткових послуг, але за винятком винагороди й умов
стосовно перевезення пошти; f) термін "ємність":
(i) щодо повітряного судна означає комерційне завантаження
цього повітряного судна на маршруті або частині маршруту;
(ii) щодо встановленого повітряного сполучення означає
ємність повітряного судна, яке використовується в цьому
сполученні, помножену на частоту польотів, здійснених цим
повітряним судном протягом певного періоду по маршруту або частині
маршруту. 2. Додаток до цієї Угоди становить її невід'ємну частину.
Стаття 2
Надання прав
1. Кожна Договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні
права, зазначені в цій Угоді, з метою встановлення регулярних
міжнародних повітряних сполучень по маршрутах, вказаних у Додатку
до неї (надалі іменуються відповідно "договірні лінії" та
"встановлені маршрути"). 2. Авіапідприємство, призначене кожною Договірною Стороною,
під час експлуатації договірних ліній по встановлених маршрутах
буде користуватися такими правами: a) здійснювати політ без посадки через територію іншої
Договірної Сторони; b) здійснювати зупинки з некомерційними цілями на території
іншої Договірної Сторони; c) здійснювати зупинки на території іншої Договірної Сторони
в пунктах, зазначених у Додатку до цієї Угоди, з метою прийняття
на борт та зняття пасажирів, вантажу і пошти, що перевозяться між
територіями Договірних Сторін. 3. Інші авіапідприємства кожної Договірної сторони будуть
також користуватися правами, зазначеними у пункті 1 a) і b) цієї
Статті. 4. Зазначене в пункті 2 цієї Статті не буде розглядатися як
право призначеного авіапідприємства будь-якої Договірної Сторони
приймати на борт пасажирів, вантаж та пошту для перевезення за
винагороду чи за наймом між пунктами на території іншої Договірної
Сторони.
Стаття 3
Призначення та дозволи на виконання польотів
1. Кожна Договірна Сторона матиме право призначити одне чи
декілька авіапідприємств з метою експлуатації договірних ліній по
встановлених маршрутах, повідомивши про це письмово іншу Договірну
Сторону, а також змінити або відкликати такі призначення. Кожна
Договірна Сторона може призначити лише одне авіапідприємство на
кожний встановлений маршрут. Вищезгадані призначення будуть
здійснюватися шляхом письмового повідомлення між авіаційними
властями Договірних Сторін. 2. Після одержання такого призначення авіаційні власті кожної
Договірної Сторони з дотриманням положень пунктів 3 та 4 цієї
Статті без затримки нададуть кожному призначеному авіапідприємству
іншої Договірної Сторони відповідний дозвіл на виконання польотів. 3. Авіаційні власті однієї Договірної Сторони, перш ніж
видати дозвіл на виконання польотів, можуть зажадати від
авіапідприємства, призначеного іншою Договірною Стороною, доказів
того, що воно здатне виконувати умови, передбачені законами та
правилами, які звичайно та обгрунтовано застосовуються такими
властями при здійсненні міжнародних повітряних сполучень згідно з
положеннями Конвенції ( 995_038 ). 4. Кожна Договірна Сторона матиме право відмовитися прийняти
призначення авіапідприємства та відмовити в наданні дозволу на
виконання польотів, що зазначені в пунктах 1 та 2 цієї Статті, або
встановити такі умови, які може вважати необхідними при
користуванні призначеним авіапідприємством правами, вказаними в
Статті 2 цієї Угоди, у будь-якому випадку, коли згадана Договірна
Сторона не має задовільних доказів того, що переважне володіння
цим авіапідприємством та фактичний контроль над ним належать
Договірній Стороні, що призначає авіапідприємство, або її
громадянам. 5. Коли авіапідприємство таким чином призначене та отримало
дозвіл, воно може в будь-який час розпочати експлуатацію
договірних ліній за умови, що розклади рейсів і тарифи затверджені
згідно з положеннями Статей 11 та 12 відповідно.
Стаття 4
Скасування або призупинення дозволів
на виконання польотів
1. Кожна Договірна Сторона матиме право скасувати дозвіл на
виконання польотів або призупинити користування будь-яким
авіапідприємством, призначеним іншою Договірною Стороною, правами,
вказаними в Статті 2 цієї Угоди, або встановити такі умови, які
вона може вважати необхідними при користуванні цими правами: a) у будь-якому випадку, коли вона не має задовільних доказів
того, що переважне володіння згаданим авіапідприємством та
фактичний контроль над ним належать Договірній Стороні, яка
призначає авіапідприємство, або її громадянам; або b) у випадку, коли згадане авіапідприємство не дотримується
законів та правил Договірної Сторони, яка надає ці права; або c) у випадку, коли авіапідприємство здійснює експлуатацію з
порушенням умов, передбачених згідно з цією Угодою. 2. Якщо негайне скасування, призупинення або встановлення
умов, зазначених у пункті 1 цієї Статті, не є необхідним для
запобігання подальшим порушенням законів та правил, такі права
будуть використовуватися лише після консультації з іншою
Договірною Стороною.
Стаття 5
Застосовність законів та правил
1. Закони та правила однієї Договірної Сторони, що регулюють
вхід на її територію, перебування в її межах та вихід з неї
повітряних суден, що здійснюють міжнародне повітряне сполучення,
або експлуатацію і навігацію цих повітряних суден під час їх
перебування в межах її території, будуть застосовуватися до
повітряних суден авіапідприємства, призначеного іншою Договірною
Стороною. 2. Закони та правила однієї Договірної Сторони щодо прибуття
до її території, перебування в її межах та відправлення з неї
пасажирів, багажу, екіпажів, вантажу та пошти, зокрема,
формальності щодо паспортних, митних, валютних та санітарних
заходів будуть застосовуватися до пасажирів, багажу, екіпажів,
вантажу та пошти повітряних суден авіапідприємства, призначеного
іншою Договірною Стороною, під час їх перебування у межах згаданої
території.
Стаття 6
Визнання посвідчень та свідоцтв
1. Посвідчення про придатність до польотів, посвідчення про
кваліфікацію та свідоцтва, які видані або визнані дійсними однією
з Договірних Сторін, та строк дії яких не вичерпаний, будуть
визнаватися дійсними іншою Договірною Стороною за умови, що
вимоги, згідно з якими такі посвідчення або свідоцтва були видані
чи визнані дійсними, дорівнюють мінімальним стандартам, які
встановлені або можуть встановлюватися час від часу згідно з
Конвенцією ( 995_038 ), чи перевищують їх. 2. Кожна Договірна Сторона, однак, при польотах над своєю
власною територією залишає за собою право відмовити у визнанні
дійсними посвідчень про кваліфікацію і свідоцтв, виданих її
власним громадянам чи визнаних дійсними іншою Договірною Стороною
або іншою державою.
Стаття 7
Збори за користування
Будь-які збори за користування кожним аеропортом, включаючи
його споруди, технічні й інші засоби та послуги, а також будь-які
збори за користування аеронавігаційними засобами, засобами зв'язку
та послугами будуть стягуватися відповідно до ставок, встановлених
кожною Договірною Стороною на своїй території. Такі збори не
будуть вище тих, що сплачуються національним повітряним судном,
яке здійснює регулярні міжнародні сполучення.
Стаття 8
Мита та процедури
1. Повітряні судна призначеного авіапідприємства будь-якої
Договірної Сторони, які здійснюють міжнародні повітряні
сполучення, а також їх комплектне обладнання, запаси палива та
мастильних матеріалів, бортові запаси (включаючи продукти
харчування, напої та тютюнові вироби), що знаходяться на борту
таких повітряних суден, будуть звільнені від сплати всіх мит,
зборів за огляд та інших подібних мит або податків після прибуття
на територію іншої Договірної Сторони за умови, що таке
обладнання, матеріали та запаси залишаються на борту повітряного
судна до моменту їх вивозу у зворотному напрямку. 2. Також будуть звільнятися від сплати таких мит та податків,
за винятком зборів за надане обслуговування: a) бортові запаси, прийняті на території однієї Договірної
Сторони в межах лімітів, встановлених властями згаданої Договірної
Сторони, та призначені для використання на борту повітряного судна
будь-якого призначеного авіапідприємства іншої Договірної Сторони,
яке здійснює міжнародне сполучення; b) запасні частини та обладнання, ввезені на територію
будь-якої Договірної Сторони для технічного обслуговування чи
ремонту повітряних суден призначеного авіапідприємства іншої
Договірної Сторони, які здійснюють міжнародні сполучення; c) паливо та мастильні матеріали, призначені для забезпечення
повітряних суден призначеного авіапідприємства іншої Договірної
Сторони, які експлуатують договірні лінії, навіть якщо ці запаси
використовуються на частині маршруту над територією Договірної
Сторони, де вони були прийняті на борт. 3. Комплектне бортове обладнання, а також матеріали, запаси
та запасні частини, які знаходяться на борту повітряного судна, що
експлуатується призначеним авіапідприємством будь-якої Договірної
Сторони, можуть бути розвантажені на території іншої Договірної
Сторони тільки за згодою митних властей цієї території. У такому
випадку вони можуть бути розміщені під наглядом згаданих властей
доти, доки вони не будуть вивезені у зворотному напрямку або не
отримають іншого призначення згідно з митними правилами. 4. Необхідні документи призначеного авіапідприємства
будь-якої Договірної Сторони, включаючи авіаквитки, авіавантажні
накладні, а також рекламні матеріали, будуть звільнені від сплати
всіх мит та податків на території іншої Договірної Сторони. 5. Багаж та вантаж прямого транзиту будуть звільнені від
сплати мит та інших подібних податків.
Стаття 9
Пряме транзитне сполучення
Пасажири, багаж та вантаж прямого транзиту через територію
будь-якої Договірної Сторони, які не залишають відведеної для
такої мети зони аеропорту, будуть підлягати лише спрощеному
контролю, за винятком заходів з безпеки для запобігання
насильству, повітряному піратству та контрабанді наркотиків.
Стаття 10
Користування правами
1. Призначеним авіапідприємствам обох Договірних Сторін буде
надана справедлива та рівна можливість експлуатації договірних
ліній по встановлених маршрутах між їх відповідними територіями. 2. При експлуатації договірних ліній призначене
авіапідприємство однієї Договірної Сторони повинно враховувати
інтереси призначеного авіапідприємства іншої Договірної Сторони,
щоб не зашкодити перевезенням, які останнє здійснює за цими ж
маршрутами або їх частинами. 3. Договірні лінії, які експлуатуються призначеними
авіапідприємствами Договірних Сторін, будуть відповідати
суспільним потребам у перевезеннях по встановлених маршрутах, та
кожне призначене авіапідприємство матиме головною метою надання
такої ємності, яка при розумному коефіцієнті завантаження
повітряного судна відповідала б існуючим та обгрунтовано
очікуваним потребам у перевезеннях пасажирів, багажу, вантажу і
пошти між територіями обох Договірних Сторін. 4. Договірні лінії будуть експлуатуватися призначеними
авіапідприємствами відповідно до загальних принципів, що ємність
залежить від: a) потреб у перевезеннях між країнами відправлення та
призначення; b) потреб у перевезеннях зони, через яку проходять договірні
лінії; та c) потреб у транзитних перевезеннях авіапідприємств. 5. Ємність на будь-якій договірній лінії буде погоджуватися
між авіаційними властями Договірних Сторін до початку кожного
періоду дії розкладу польотів. Надалі будь-яка погоджена зміна
ємності буде письмово підтверджуватися між авіаційними властями
обох Договірних Сторін.
Стаття 11
Розклади
1. Розклади польотів по договірних лініях будуть подаватися
авіаційним властям обох Договірних Сторін на затвердження не менш
ніж за тридцять (30) днів до запропонованої дати їх введення. Такі
розклади повинні містити інформацію про вид перевезення, таблиці
розкладів, інформацію про типи повітряних суден, що будуть
використовуватися, та про ємність, яка буде надаватися. 2. Будь-які наступні зміни щодо затвердженого розкладу
призначеного авіапідприємства будь-якої Договірної Сторони будуть
подаватися авіаційним властям іншої Договірної Сторони на
затвердження.
Стаття 12
Тарифи
1. Тарифи на будь-якій договірній лінії будуть
встановлюватися на розумних рівнях з урахуванням усіх відповідних
факторів, включаючи собівартість експлуатації, розумний прибуток
характеристики повітряних сполучень (такі, як показники швидкості
та комфорту) та тарифи, які встановлені іншим авіапідприємством. 2. Тарифи повинні погоджуватися між призначеними
авіапідприємствами обох Договірних Сторін по кожному з
встановлених маршрутів і, якщо необхідно, з урахуванням тарифів,
які застосовуються іншими авіапідприємствами, що експлуатують цей
маршрут або його частину. Таке погодження, коли це можливо, буде
здійснюватися з використанням процедур Міжнародної
авіатранспортної асоціації по встановленню тарифів. Погоджені
таким чином тарифи будуть підлягати затвердженню авіаційними
властями Договірних Сторін. 3. Погоджені таким чином тарифи повинні подаватися авіаційним
властям обох Договірних Сторін для затвердження не менш ніж за
шістдесят (60) днів до запропонованої дати їх введення за винятком
особливих випадків, коли згадані власті згодні скоротити цей
період. 4. Затвердження тарифів може здійснюватися прискорено; або,
якщо жодні з авіаційних властей не висловили незгоди протягом
тридцяти (30) днів від дати подання відповідно до пункту 3 цієї
Статті, тарифи будуть вважатися затвердженими. 5. Якщо призначені авіапідприємства не можуть погодитися щодо
затвердження будь-якого з цих тарифів, або якщо з будь-якої іншої
причини тариф не може бути погоджений відповідно до положень
пункту 2 цієї Статті, авіаційні власті Договірних Сторін будуть
намагатися встановити тариф за взаємною згодою. 6. Якщо авіаційні власті не можуть погодитися щодо
затвердження будь-якого тарифу, поданого їм згідно з пунктом 2
цієї Статті, або із встановленням будь-якого тарифу згідно з
пунктом 3, спір буде врегульовуватися відповідно до положень
Статті 17 цієї Угоди. 7. Встановлені тарифи будуть залишатися в дії доти, доки не
будуть встановлені нові тарифи відповідно до положень цієї Статті. 8. Жоден тариф не буде введено в дію, якщо авіаційні власті
будь-якої Договірної Сторони не затвердять його.
Стаття 13
Комерційна діяльність
1. З метою забезпечення експлуатації договірних ліній
призначеному авіапідприємству будь-якої Договірної Сторони буде
надано право утримувати свої представництва на території іншої
Договірної Сторони з необхідним адміністративним, комерційним та
технічним персоналом. 2. Призначене авіапідприємство будь-якої Договірної Сторони
буде вільно продавати авіатранспортні перевезення на території
іншої Договірної Сторони з використанням своїх власних перевізних
документів у місцевій валюті або при наявності відповідних
дозволів, наданих компетентними властями іншої Договірної Сторони
- у вільно конвертованій валюті, безпосередньо або через агентів з
дотриманням відповідних національних законів і правил. 3. Призначені авіапідприємства Договірних Сторін,
дотримуючись застосовних законів і правил Договірних Сторін,
будуть вільно переказувати з території продажу на свою територію
суми перевищення доходів над видатками. 4. Такий переказ повинен здійснюватися відповідно до положень
угоди, що регулює фінансові відносини між Договірними Сторонами. У
разі відсутності такої угоди або відповідних положень у цій угоді
переказ повинен здійснюватися у вільно конвертованій валюті з
дотриманням положень відповідних фінансових законів та правил
Договірних Сторін.
Стаття 14
Авіаційна безпека
1. Згідно зі своїми правами та зобов'язаннями з міжнародного
права Договірні Сторони підтверджують, що прийняте ними взаємне
зобов'язання захищати безпеку цивільної авіації від актів
незаконного втручання становить невід'ємну частину цієї Угоди. Не
обмежуючи загальну застосовність своїх прав та зобов'язань з
міжнародного права, Договірні Сторони будуть діяти відповідно до
положень Конвенції про злочини та деякі інші акти, що здійснюються
на борту повітряних суден, підписаної в Токіо 14 вересня 1963
року ( 995_244 ), Конвенції про боротьбу з незаконним захопленням
повітряних суден, підписаної в Гаазі 16 грудня 1970 року
( 995_167 ), Конвенції про боротьбу з незаконними актами,
спрямованими проти безпеки цивільної авіації, підписаної в
Монреалі 23 вересня 1971 року ( 995_165 ), Протоколу про боротьбу
з незаконними актами насильства в аеропортах, що обслуговують
міжнародну цивільну авіацію, підписаного в Монреалі 24 лютого 1988
року ( 995_269 ), та положень двосторонніх угод, діючих між
Договірними Сторонами, а також угод, що будуть укладені між ними в
майбутньому. 2. Договірні Сторони будуть подавати на прохання усю
необхідну допомогу одна одній для запобігання незаконному
захопленню повітряних суден та іншим протиправним діям,
спрямованим проти безпеки таких повітряних суден, їх пасажирів та
екіпажів, аеропортів та аеронавігаційних засобів, а також
будь-якій іншій загрозі безпеці цивільної авіації. 3. Договірні Сторони будуть діяти відповідно до положень з
авіаційної безпеки та технічних вимог, встановлених Міжнародною
організацією цивільної авіації та визначених як Додатки до
Конвенції ( 995_655 ), у тій мірі, у якій такі положення та вимоги
застосовні до Договірних Сторін; вони будуть вимагати, щоб
експлуатанти повітряних суден, зареєстрованих ними, та
експлуатанти повітряних суден, які постійно базуються чи мають
основне місце діяльності на їх території, та експлуатанти
аеропортів на їх території діяли згідно з такими положеннями з
авіаційної безпеки. 4. Кожна Договірна Сторона погоджується з тим, що інша
Договірна Сторона може вимагати від таких експлуатантів повітряних
суден додержання зазначених у пункті 3 положень з авіаційної
безпеки, котрі передбачені іншою Договірною Стороною щодо прибуття
до її території, відправлення з неї або перебування в її межах.
Кожна Договірна Сторона забезпечить вживання необхідних ефективних
заходів в межах своєї території для захисту повітряних суден та
огляду пасажирів, екіпажу, поклажі, багажу, вантажу та бортових
запасів перед та під час посадки і навантаження. Кожна Договірна
Сторона також доброзичливо розгляне будь-яке прохання іншої
Договірної Сторони щодо вживання спеціальних заходів безпеки у
випадку конкретної загрози. 5. У випадку дій або загрози дій, пов'язаних з незаконним
захопленням цивільних повітряних суден, або інших протиправних
дій, спрямованих проти безпеки повітряних суден, їх пасажирів та
екіпажів, аеропортів та аеронавігаційних засобів, Договірні
Сторони подаватимуть допомогу одна одній шляхом полегшення зв'язку
та прийняття відповідних заходів, спрямованих на швидке та
безпечне усунення таких дій чи загрози дій.
Стаття 15
Консультації
Час від часу між авіаційними властями Договірних Сторін
будуть проводитися консультації для забезпечення тісного
співробітництва з усіх питань щодо виконання цієї Угоди. Такі
консультації розпочнуться протягом шістдесяти (60) днів з дати
отримання запиту.
Стаття 16
Надання статистичних даних
1. Авіаційні власті однієї Договірної Сторони будуть надавати
авіаційним властям іншої Договірної Сторони за їх запитом
періодичні або інші статистичні дані. 2. Такі дані повинні включати всю інформацію, яка є
обґрунтовано необхідною для визначення обсягу перевезень,
здійснених авіапідприємством по договірних лініях, а також
інформацію по пунктах відправлення та призначення таких
перевезень.
Стаття 17
Врегулювання спорів
Будь-який спір щодо тлумачення чи застосування цієї Угоди
буде врегульовуватися шляхом безпосередніх переговорів між
авіаційними властями обох Договірних Сторін. Якщо авіаційні власті
не зможуть врегулювати спір, він буде врегульовуватися по
дипломатичних каналах.
Стаття 18
Внесення поправок
1. Якщо одна з Договірних Сторін бажає змінити будь-яке
положення цієї Угоди, вона може запитати консультації з іншою
Договірною Стороною щодо запропонованого внесення змін. Така
консультація, яка може проводитися між авіаційними властями,
розпочнеться протягом шістдесяти (60) днів від дати отримання
запиту, якщо тільки авіаційні власті Договірних Сторін не
домовляться про подовження цього строку. Будь-які поправки,
погоджені таким чином, набудуть чинності після їх підтвердження
шляхом обміну нотами по дипломатичних каналах. 2. Будь-які поправки щодо Додатка можуть бути внесені шляхом
прямого погодження між авіаційними властями Договірних Сторін, і
вони будуть тимчасово застосовуватися з дати їхнього погодження.
Такі поправки набудуть чинності після їх підтвердження шляхом
обміну дипломатичними нотами.
Стаття 19
Реєстрація в ICAO
Ця Угода та всі поправки до неї будуть зареєстровані в
Міжнародній організації цивільної авіації.
Стаття 20
Денонсація
1. Ця Угода укладається на необмежений строк. 2. Будь-яка Договірна Сторона може в будь-який час надіслати
по дипломатичних каналах іншій Договірній Стороні повідомлення про
своє рішення денонсувати цю Угоду. Таке повідомлення буде
одночасно надіслано до Міжнародної організації цивільної авіації.
Якщо таке повідомлення надіслано, ця Угода втратить чинність через
дванадцять (12) місяців від дня, коли повідомлення було одержано
іншою Договірною Стороною, якщо тільки повідомлення не буде
відкликано за згодою до закінчення цього строку. Якщо відсутнє
підтвердження про одержання іншою Договірною Стороною
повідомлення, воно буде вважатися одержаним через чотирнадцять
(14) днів після отримання повідомлення Міжнародною організацією
цивільної авіації.
Стаття 21
Набуття чинності
Кожна Договірна Сторона надішле іншій Договірній Стороні
письмове повідомлення по дипломатичних каналах про завершення
своїх відповідних вимог щодо набуття чинності цією Угодою. Угода
набуде чинності з дати одержання останнього з цих двох
повідомлень.
На підтвердження чого повноважні представники двох Договірних
Сторін підписали цю Угоду.
Вчинено в м. Загреб 5 червня 1997 року, у двох примірниках,
кожний українською, хорватською та англійською мовами, усі тексти
автентичні. Однак у разі спору текст англійською мовою буде
переважати.
За Уряд За Уряд
України Республіки Хорватія
(підпис) (підпис)вгору