Документ 191_005, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 21.05.1991

               Комюніке 
про перебування делегації Республіки Хорватії
на чолі з Президентом Республіки
Ф.Туджманом в Українській РСР

На запрошення Голови Верховної Ради Української Радянської
Соціалістичної Республіки Л.М.Кравчука в Києві 20-21 травня 1991
року перебувала з візитом делегація Республіки Хорватії на чолі з
Президентом Республіки д-ром Ф.Туджманом. У ході зустрічей відбувся детальний обмін думками про сучасне
суспільно-політичне становище в Українській РСР та Республіці
Хорватії, а також в СРСР та СФРЮ, обговорено шляхи подальшої
активізації українсько-хорватського співробітництва на всіх
рівнях, включаючи підприємства, установи, громадські організації. Ф.Туджман поінформував Л.М.Кравчука про внутрішню ситуацію в
Хорватії і зусилля, спрямовані на відхід від однопартійної системи
і створення вільного ринку. Особливо були відзначені зусилля, що їх Республіка Хорватія
докладає для захисту свого суверенітету і законної влади
Республіки Хорватії. Ф.Туджман ознайомив Л.М.Кравчука з пропозицією, спрямованою
на вихід з державно-політичної кризи, що охопила Югославію, шляхом
створення Союзу суверенних держав, а якщо це не буде можливим -
мирним вирішенням питання про вихід. В свою чергу Л.М.Кравчук поінформував хорватську сторону про
розвиток подій в Україні, наголосивши, що визначальним в житті
Республіки є робота по реалізації положень Декларації про
державний суверенітет України ( 55-12 ), яка відкрила нову
сторінку в історії українського народу, визначила конкретні шляхи
здобуття ним справжньої державності. У принциповому плані наголошувалося на тому, що курс на
суверенітет України не має нічого спільного з національною
автаркією, а спрямований на ефективне забезпечення інтересів
народу України через її взаємовигідне співробітництво з державами
- учасницями нового Союзу, а також іншими країнами. Наголошувалося, що вирішальною умовою здійснення всього
наміченого є створення високоефективної ринкової економіки. У
цьому зв'язку зазначалося, що для України значний інтерес має
досвід розвитку ринкового господарства Хорватії. Ф.Туджман відзначив, що промисловий потенціал Хорватії дає
можливість для успішної багатопрофільної кооперації хорватських
підприємств та фірм з українськими партнерами, насамперед у галузі
приладобудування, хімічної, легкої та харчової промисловості,
сільськогосподарського виробництва. В цьому контексті
висловлювалася заінтересованість активізувати розвиток
взаємовигідних економічних відносин. Зокрема, було висловлено побажання у налагодженні передумов
практичного співробітництва у галузях, що мають особливе значення
для забезпечення першочергових внутрішніх потреб України і
Хорватії, - сільського господарства, виробництва продуктів
харчування, поставок сировини, товарів широкого вжитку, житлового
будівництва та будівництва шляхів сполучення, охорони здоров'я
тощо. З задоволенням відзначалося, що підписана в ході візиту
Президента Республіки Хорватії Ф.Туджмана в УРСР Угода між Урядом
Української Радянської Соціалістичної Республіки і Урядом
Республіки Хорватії про торговельно-економічні зв'язки і
науково-технічне співробітництво ( 191_357 ) відкриває нові
перспективи для налагодження плідних взаємин в такій обопільно
важливій сфері, якою є розвиток національних економік, спрямовані
насамперед на благо українського і хорватського народів. Домовлено, що буде проведена підготовка для відкриття
представництва України у Загребі і закордонного бюро Республіки
Хорватії у Києві на засадах взаємності з метою розвитку дружніх
відносин, поглиблення господарсько-економічного,
культурно-освітнього, науково-технічного, інформаційного та іншого
співробітництва між Україною та Хорватією. Українська сторона відзначила, що нещодавно прийнятий Закон
"Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) покликаний
створити належні правові умови для співпраці українських та
іноземних, в тому числі хорватських, партнерів в Україні. Обговорюючи проблему подолання наслідків чорнобильської
катастрофи, Л.М.Кравчук та Ф.Туджман були спільні в тому, що ця
проблема має міжнародний характер і потребує концентрації зусиль
всього світового співтовариства. Л.М.Кравчук поінформував Ф.Туджмана про заходи, що вживаються
парламентом і урядом України для мінімізації наслідків катастрофи.
Українська сторона висловила вдячність за прийом на оздоровлення
та відпочинок у Хорватії дітей з районів, що постраждали в
результаті чорнобильської катастрофи. Хорватська сторона висловила намір і надалі продовжувати
співробітництво у справі подолання наслідків чорнобильської
катастрофи. Л.М.Кравчук висловив вдячність за пропозицію. У ході розмов було підтверджено бажання розвивати плідне
співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища,
екології, сільського господарства. Особлива увага при цьому
приділятиметься довгостроковим формам взаємодії в наукових
дослідженнях і розробці конкретних програм співробітництва між
науковими та господарськими закладами. Відбувся обмін думками щодо можливих шляхів розвитку
українсько-хорватських міжпарламентських та міжурядових контактів. Українська і хорватська сторони підтвердили свою повагу до
прав людини та основних свобод, незалежно від національності,
мови, майнового стану та віросповідання. Українська і хорватська сторони виходять з того, що хорвати в
Україні та українці в Хорватії, зберігаючи й розвиваючи
національну самобутність, відіграють істотну роль у зміцненні
дружніх зв'язків українського і хорватського народів, що є їх
практичним внеском у створення загальноєвропейського гуманітарного
простору. Обговорено шляхи сприяння подальшому розвитку прямих зв'язків
між установами і діячами культури, засобами масової інформації,
спортивними, профспілковими, молодіжними, релігійними
організаціями, творчими спілками. Було відзначено прагнення надати
цим контактам, що мають велике значення для зміцнення
взаєморозуміння і дружби обох народів, постійного характеру. Хорватська сторона висловила подяку за гостинність, виявлену
до делегації під час перебування в Україні. Президент Республіки Хорватії Ф.Туджман запросив Голову
Верховної Ради УРСР Л.М.Кравчука відвідати Республіку Хорватію у
найбільш зручний для нього час. Запрошення було з вдячністю прийняте. Про час візиту буде
домовлено додатково.
м.Київ, 21 травня 1991 року
Зібрання чинних міжнародних договорів України:
Офіційне видання - Том 1: 1990-1991 рр. - К.:
Видавничий Дім "Ін Юре", 2001.вгору