Документ 191_003-16, чинний, поточна редакція — Затвердження від 20.06.2018, підстава - 494-2018-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 15.08.2018, підстава - v1943321-18. Подивитися в історії? )

ПРОТОКОЛ
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Хорватія про взаємну допомогу в митних справах

{Протокол затверджено Постановою КМ № 494 від 20.06.2018}


Дата підписання:

21.11.2016


Дата затвердження:

20.06.2018


Дата набрання чинності для України:

15.08.2018

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Хорватія (далі - Договірні Сторони),

враховуючи приєднання Республіки Хорватії до Європейського Союзу та необхідність внесення змін та доповнень до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Хорватія про взаємну допомогу в митних справах, підписаної в Загребі 31 травня 2007 року (далі - Угода),

бажаючи продовжити розвиток дружніх відносин, включаючи співробітництво у митних справах,

домовилися про таке:

Стаття 1

У підпункті f) статті 1 Угоди слова "Державну митну службу України" замінити словами "Державну фіскальну службу України".

Виключити в пункті 2 статті 5 Угоди підпункти c) та e), а чинні підпункти d) та f) вважати відповідно підпунктами c) та d).

Стаття 2

Цей Протокол застосовується тимчасово з дати його підписання.

Цей Протокол набирає чинності на тридесятий день з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення, в якому Договірні Сторони повідомлять одна одну про виконання ними всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цим Протоколом.

Учинено в м. Київ 21 листопада 2016 р. у двох примірниках, кожний українською, хорватською та англійською мовами, при цьому всі тексти є рівноавтентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Протоколу переважну силу матиме текст англійською мовою.


ЗА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЗА УРЯД РЕСПУБЛІКИ ХОРВАТІЯ


(підпис)

(підпис)вгору