Документ 1910-III, поточна редакція — Прийняття від 13.07.2000

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про віднесення міста Козятин Козятинського району
Вінницької області до категорії міст обласного значення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 52, ст.380 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Віднести місто Козятин Козятинського району Вінницької
області до категорії міст обласного значення.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 13 липня 2000 року
N 1910-IIIвгору