Про присвоєння класного чину Генеральному прокурору України
Указ Президії Верховної Ради України від 04.12.19911901-XII
Документ 1901-XII, поточна редакція — Прийняття від 04.12.1991

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про присвоєння класного чину Генеральному прокурору
України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 8, ст. 91 )

Відповідно до статті 47 Закону України "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ) Президія Верховної Ради України
п о с т а н о в л я є:
Присвоїти Генеральному прокурору України Шишкіну Віктору
Івановичу класний чин - державний радник юстиції 1 класу.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 4 грудня 1991 року
N 1901-XIIвгору