Документ 190/2009, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.12.2010, підстава - 1067/2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про нагородження ювілейною медаллю
"65 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг."
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 474/2010 ( 474/2010 ) від 02.04.2010
N 1067/2010 ( 1067/2010 ) від 03.12.2010 }

На відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній
війні 1941-1945 років, вшанування подвигу, мужності та
самовідданості, виявлених у боротьбі за свободу і незалежність
Вітчизни, відповідно до Рішень Ради глав держав Співдружності
Незалежних Держав від 10 жовтня 2008 року "Про План заходів з
підготовки та святкування 65-ї річниці Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років" ( 997_j85 ) і "Про єдину
ювілейну медаль "65 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг." ( 997_j75 ) п о с т а н о в л я ю:

{ Статтю 1 виключено на підставі Указу Президента N 474/2010
( 474/2010 ) від 02.04.2010 }

2. Затвердити Порядок вручення ювілейної медалі "65 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (додається).
3. Кабінету Міністрів України забезпечити:

{ Абзац другий статті 3 виключено на підставі Указу
Президента N 474/2010 ( 474/2010 ) від 02.04.2010 }

виготовлення ювілейної медалі "65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг." та футлярів. { Абзац третій
статті 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 474/2010 ( 474/2010 ) від 02.04.2010 }

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 26 березня 2009 року
N 190/2009

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 26 березня 2009 року N 190/2009
ПОРЯДОК
вручення ювілейної медалі "65 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

1. Ювілейна медаль "65 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг." відповідно до Положення про єдину ювілейну
медаль "65 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.", затвердженого Рішенням Ради глав держав
Співдружності Незалежних Держав, підписаним від імені України
10 жовтня 2008 року ( 997_j75 ), вручається:
ветеранам війни, яким Законом України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) надано
відповідний статус за участь у Великій Вітчизняній війні
1941-1945 років, за працю в тилу у зазначений період, а також за
участь у бойових діях у війні 1945 року з імперіалістичною
Японією;
ветеранам війни, які брали участь у бойових діях, обороні,
партизанському, підпільному русі проти фашистської Німеччини та її
союзників у роки Другої світової війни, у зв'язку з цим удостоєні
державних нагород колишнього Союзу РСР або України, статус
ветерана яким надано згідно із законодавством колишнього Союзу РСР
чи національним законодавством іноземної держави і які є
громадянами іноземних держав, що не входять до Співдружності
Незалежних Держав;
особам, яким відповідно до Закону України "Про жертви
нацистських переслідувань" ( 1584-14 ) надано статус жертви
нацистських переслідувань. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 1067/2010
( 1067/2010 ) від 03.12.2010 }
{ Пункт 1 в редакції Указу Президента N 474/2010 ( 474/2010 ) від
02.04.2010 }
2. Вручення ювілейної медалі "65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг." (далі - ювілейна медаль)
проводиться в урочистій обстановці Президентом України або від
його імені керівниками центральних органів виконавчої влади,
Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, керівниками закордонних дипломатичних установ
України. { Пункт 2 в редакції Указу Президента N 474/2010 ( 474/2010 ) від
02.04.2010 }
3. Разом з ювілейною медаллю вручається посвідчення
встановленого зразка.
4. Для вручення ювілейної медалі центральними органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями складається та затверджується Список про
нагородження ювілейною медаллю "65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг." (далі - Список). Такий список
для вручення ювілейної медалі громадянам України, які постійно
проживають в іноземних державах, і громадянам іноземних держав, що
не входять до Співдружності Незалежних Держав, складається та
затверджується керівниками відповідних закордонних дипломатичних
установ України. { Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 474/2010 ( 474/2010 ) від
02.04.2010 }
Список має містити такі відомості про особу: прізвище, ім'я
та по батькові; місце проживання; документ, на підставі якого
особу внесено до Списку, а також дату вручення медалі.
5. Підставою для включення до Списку є документи, які
відповідно до законодавства підтверджують статус осіб, зазначених
у пункті 1 цього Порядку.
6. Про вручення ювілейної медалі та посвідчення до неї
складається відповідний Протокол за формою, що встановлена
Порядком представлення до нагородження та вручення державних
нагород України, затвердженим Указом Президента України від
19 лютого 2003 року N 138 ( 138/2003 ).
Зазначений Протокол зберігається органом, що проводив
вручення.

Глава Секретаріату
Президента України В.БАЛОГАвгору