Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2016 рік
Постанова Кабінету Міністрів України; Бюджет від 10.03.2016190
Документ 190-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.12.2016, підстава - 1027-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 березня 2016 р. № 190
Київ

Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2016 рік

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 577 від 31.08.2016
№ 1027 від 28.12.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити бюджет Пенсійного фонду України на 2016 рік, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2016 р. № 190

БЮДЖЕТ
Пенсійного фонду України на 2016 рік


(тис. гривень)

Залишок коштів на початок року

840 600

Доходи:


власні надходження, усього

109 967 928,4

у тому числі:сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

105 371 083,1


кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України

56 038


кошти на виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок державних небюджетних та недержавних наукових установ та організацій

44 139,4


кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пункту “а” частини першої статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”

2 634 670,5


кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів “б”-“з” частини першої статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”

1 695 072,1


кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України

88 140,6


інші надходження

78 784,7

Усього власних надходжень з урахуванням залишку

110 808 528,4

кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України

142 586 226,6

кошти Державного бюджету України на компенсацію роботодавцю частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

1 400

кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (стаття 25 Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”)

1 500 000

кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

10 448,6

Усього доходів

254 906 603,6

Видатки:

за рахунок власних надходжень, усього

199 564 846,2

у тому числі на:


пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

188 064 222,4


виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на яку особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

5 067 016,1


виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок коштів державних небюджетних і недержавних підприємств та установ

83 043,8


виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни”

99 693,6


пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

3 614 100,7


пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів

133 433,6


розрахунково-касове обслуговування та плату за підкріплення готівкою виплати пенсії і грошової допомоги

101 792,2


фінансування адміністративних витрат, пов’язаних з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України

2 401 543,8

за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами

54 489 308,8

за рахунок коштів Державного бюджету України на компенсацію роботодавцю частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

1 400

за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

10 448,6

Усього видатків

254 066 003,6

Залишок коштів на кінець року

840 600

{Бюджет із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 577 від 31.08.2016, № 1027 від 28.12.2016}вгору