Документ 19/95-ВР, поточна редакція — Прийняття від 24.01.1995

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення змін і доповнень до Постанови Верховної Ради України "Про право власності на окремі види майна"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 5, ст. 33 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Постанови Верховної Ради України від 17 червня 1992
року "Про право власності на окремі види майна" ( 2471-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 35, ст.517; 1993 р.,
N 22, ст.233; 1994 р., N 34, ст.322) такі зміни і доповнення:
1. У Переліку видів майна, що не може перебувати у власності
громадян, громадських об'єднань, міжнародних організацій та
юридичних осіб інших держав на території України (додаток N 1):
доповнити Перелік пунктом 8 такого змісту: "8. Електрошокові пристрої та спеціальні засоби, що
застосовуються правоохоронними органами, крім газових пістолетів і
револьверів та патронів до них, заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії";
у пункті 1 слова "крім мисливської зброї, зазначеної в
додатку N 2, і боєприпасів до неї" замінити словами "крім
мисливської і пневматичної зброї, зазначеної в додатку N 2, і
боєприпасів до неї".
2. Доповнити пункт "а" Спеціального порядку набуття права
власності громадянами на окремі види майна (додаток N 2) абзацом
четвертим такого змісту: "на холодну зброю та пневматичну зброю калібру понад 4,5
міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду -
органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли
18-річного віку".

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 24 січня 1995 року
N 19/95-ВРвгору