Документ 19-93-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.04.2004, підстава - 478-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 січня 1993 р. N 19
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 478 ( 478-2004-п ) від 14.04.2004 )
Про хід виконання Закону України "Про селянське
(фермерське) господарство" та рішень Уряду з
цього питання

Міністерства і відомства України, Рада Міністрів Республіки
Крим, місцеві державні адміністрації провели недостатню роботу
щодо виконання Закону України "Про селянське (фермерське)
господарство" ( 2009-12 ) та рішень Уряду з цього питання, що
ускладнює відродження цього приватного сектора економіки,
відводить йому пасивну роль на продовольчому ринку.
У ряді районів і областей до цього часу не завершено
формування земель запасу. Зволікається надання земельних ділянок
для створення селянських (фермерських) господарств, розмір яких
безпідставно обмежується. Заяви громадян про надання земельних
ділянок задовольняються наполовину. Кошти на розвиток виробничої і
соціальної інфраструктури селянських (фермерських) господарств з
місцевих бюджетів не виділяються. Обмежені можливості державної
фінансової підтримки і кредитного забезпечення стримують
матеріально-технічне оснащення селянських (фермерських)
господарств, внаслідок чого більшість з них є дрібнотоварними
виробниками з низькою інтенсивністю землеробства й тваринництва,
не здатними конкурувати з сучасними колгоспами і радгоспами та
брати участь в зовнішньоекономічній діяльності. Багато фермерів і
особливо наймані працівники з різних причин соціально незахищені.
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Міністерству сільського господарства і продовольства,
іншим міністерствам і відомствам агропромислового комплексу,
Міністерству економіки, Державному комітетові по нафті і газу,
Міністерству фінансів, Міністерству юстиції, банку "Україна",
Державному комітетові по сприянню малим підприємствам і
підприємництву, Міністерству у справах будівництва і архітектури,
Міністерству зовнішніх економічних зв'язків, Міністерству
машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії,
Міністерству праці, Міністерству соціального захисту населення,
Пенсійному фонду і Фонду соціального страхування, Укрдержстраху,
Раді Міністрів Республіки Крим і місцевим державним адміністраціям
вжити належних організаційно-економічних заходів для забезпечення
виконання Закону України "Про селянське (фермерське) господарство"
та рішень Уряду з цього питання.
При цьому особливу увагу звернути на: відродження конкурентоспроможного приватного аграрного
сектора економіки; добір претендентів у фермери переважно на конкурсній основі,
здатних вести на рівні сучасних вимог багатогалузеве сільське
господарство; навчання і підготовку відповідних кадрів; організацію оптимальних за розмірами селянських (фермерських)
господарств, з урахуванням й оренди землі, що мають забезпечити
розширене відтворення виробництва переважно за рахунок власних
коштів. Не допускати обмеження розміру ділянок, що надаються для
цих цілей, середньою земельною часткою; надання різнобічної допомоги в становленні й розвитку
господарств (матеріальна і фінансова підтримка, введення в
практику довгострокового кредитування банком новостворених
господарств для купівлі матеріально-технічних ресурсів під заставу
виробленої сільськогосподарської продукції, удосконалення форм
співробітництва й кооперації з суб'єктами інших форм власності,
науковими установами, поліпшення агрохімічного, технічного,
зооветеринарного обслуговування господарств за місцем їх
знаходження); заохочення фермерів до більш широкої участі у формуванні
державного замовлення та заготівлях сільськогосподарської
продукції, соціальному відродженні села; розвиток партнерських взаємовигідних відносин селянських
(фермерських) господарств з місцевими колгоспами, радгоспами,
іншими підприємствами й організаціями; забезпечення соціального захисту членів селянських
(фермерських) господарств та найманих осіб, страхування їх майна і
посівів, укладення майнових і трудових угод, облік трудового
стажу; активізацію діяльності Українського державного фонду
підтримки селянських (фермерських) господарств та його обласних
відділень.
2. Міністерству сільського господарства і продовольства,
Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Державному
комітетові по земельних ресурсах, іншим міністерствам і
відомствам разом з Академією наук, Українською академією аграрних
наук і Асоціацією фермерів при розробці проектів концепції та
Національної програми соціального відродження села на 1995-2005
роки передбачити комплекс заходів щодо становлення і розвитку
селянських (фермерських) господарств (включаючи їх державну
підтримку).
3. Міністерству фінансів передбачати в проектах державного
бюджету щорічне виділення коштів Українському державному фонду
підтримки селянських (фермерських) господарств.
Встановити, що на період становлення селянських (фермерських)
господарств за рахунок коштів Фонду їм відшкодовується: до 30 відсотків вартості будівництва тваринницьких приміщень,
включаючи вартість проектно-кошторисної документації; до 15 відсотків витрат на купівлю першого трактора, комбайна,
вантажного автомобіля.
Українському державному фонду підтримки селянських
(фермерських) господарств затвердити у місячний строк порядок
відшкодування селянським (фермерським) господарствам вартості
будівництва тваринницьких приміщень та витрат на купівлю першого
трактора, комбайна і вантажного автомобіля й граничні обсяги цих
витрат у розрахунку на господарство.
4. Міністерству сільського господарства і продовольства,
Міністерству економіки разом з Радою Міністрів Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями при розміщенні інвестицій починаючи з 1993 року
щорічно спрямовувати в цілому по Україні не менше 5 відсотків
централізованих державних капітальних вкладень, що виділяються на
соціальний розвиток села, окремим рядком для селянських
(фермерських) господарств. Зазначені капітальні вкладення
спрямовувати на будівництво під'їзних шляхів до селянських
(фермерських) господарств, електрорадіотелефонних мереж, газо- і
водопостачальних систем, меліорацію земель за державною
програмою, а у трудонедостатніх селах також на спорудження житла і
господарських будівель для потреб сім'ї. Міністерству сільського господарства і продовольства,
Міністерству економіки, Державному комітетові по водному
господарству, Міністерству фінансів разом з Асоціацією фермерів
України у двомісячний строк розробити і затвердити порядок, умови
і граничні розміри виділення на одне господарство державних
капітальних вкладень, що спрямовуються на становлення і розвиток
селянських (фермерських) господарств, та механізм відшкодування за
рахунок державного бюджету вартості робіт, зазначених у частині
першій цього пункту, за умови виконання вказаних робіт згідно з
проектами спеціалізованих організацій за власні кошти селянських
(фермерських) господарств.
5. Міністерству сільського господарства і продовольства, Раді
Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській
міським державним адміністраціям разом з Українською академією
аграрних наук вирішити питання про будівництво і облаштування у
кожному регіоні типового селянського (фермерського) господарства
за рахунок державних централізованих капіталовкладень,
передбачених для селянських (фермерських) господарств.
Організувати на їх базі проходження практики учнями й студентами
сільськогосподарських вузів та стажування членів селянських
(фермерських) господарств за їхнім бажанням.
6. Міністерству сільського господарства і продовольства,
Державному комітетові з питань науки і технологій спільно з
Українською академією аграрних наук розширити дослідження з
проблем організації і систем ведення виробництва в селянських
(фермерських) господарствах, видавати необхідні рекомендації та
забезпечувати ними фермерів.
7. Міністерству сільського господарства і продовольства,
Міністерству фінансів, банку "Україна" за погодженням з
Національним банком розробити в місячний строк механізм сталого
кредитування селянських (фермерських) господарств і використання
коштів Українського державного фонду підтримки селянських
(фермерських) господарств для забезпечення гарантій при
кредитуванні та компенсації їм частини витрат по сплаті процентів
за користування кредитами.
8. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків, Міністерству
фінансів, Міністерству економіки у місячний строк підготувати
пропозиції про виділення селянським (фермерським) господарствам
частини кредитів, що надаються зарубіжними країнами, для придбання
сільськогосподарської техніки, обладнання по переробці продукції,
закупівлі ліцензій, технологій, насіння і племінної худоби.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр
Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
Інд.22вгору