Про підвищення мінімальних розмірів заробітної плати і пенсії
Декрет Кабінету Міністрів України від 29.12.199219-92
Документ 19-92, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.03.1994, підстава - 18_5-94-р

                                                          
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про підвищення мінімальних розмірів
заробітної плати і пенсії
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 11, ст. 89 )
( Із змінами, внесеними згідно з Декретом
N 28-93 від 19.03.93, ВВР, 1993, N 20, ст.216 )
( Додатково див. Лист КМ ( 18_5-94-р ) від 15.03.94 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити з 1 січня 1993 року мінімальну заробітну плату
і пенсію за віком у розмірі 4600 українських карбованців на
місяць. До мінімального розміру заробітної плати не включаються
доплати, надбавки, премії та інші заохочувальні виплати.
2. Установити, що в 1993 році державні підприємства
спрямовують кошти на оплату праці (як основну так і додаткову) в
розмірах не вище величини, розрахованої виходячи з середньої
заробітної плати одного працюючого за 1990 рік, збільшеної у 57,5
раза, а по підприємствах, які перевищили цей розмір, - на рівні
фактичної середньої заробітної плати, що склалася у листопаді 1992
року. Державні підприємства вугільної промисловості кошти на
оплату праці (як основну, так і додаткову) працівників, зайнятих
на підземних роботах, спрямовують в розмірах не вище величини,
розрахованої виходячи із середньої заробітної плати одного
працюючого на таких роботах за 1990 рік, збільшеної у 115 разів.
( Статтю 2 доповнено частиною другою згідно з Декретом N 28-93 від
19.03.93 ) Державні підприємства інших галузей народного господарства
кошти на оплату праці (як основну, так і додаткову) працівників,
зайнятих на підземних гірничих роботах, спрямовують в розмірах не
вище величини, розрахованої виходячи із середньої заробітної плати
одного працюючого на таких роботах за 1990 рік, збільшеної на
величину, що встановлюється генеральною тарифною угодою, але не
вище ніж це передбачено для підприємств вугільної промисловості.
( Статтю 2 доповнено частиною третьою згідно з Декретом N 28-93
від 19.03.93 ) Сума перевищення вказаної розрахункової величини коштів на
оплату праці вноситься підприємствами щомісяця до відповідних
бюджетів у повному розмірі за рахунок прибутку, що залишається у
їх розпорядженні.
3. Зупинити дію пункту 1 постанови Верховної Ради України від
16 листопада 1992 року "Про підвищення мінімальних розмірів
заробітної плати і пенсії" ( 2779-12 ).

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
м. Київ, 29 грудня 1992 року
N 19-92вгору