Документ 18_5-94-р, поточна редакція — Прийняття від 15.03.1994


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Київ
15 березня 1994 р. N 18-506/4
Про виявлення Декретів Уряду, які втратили
актуальність і підлягають скасуванню

За дорученням Верховної Ради України Кабінет Міністрів
України проаналізував прийняті Декрети Уряду з метою виявлення
таких, які втратили актуальність і підлягають скасуванню. У зв'язку з тим, що реальна ситуація в економіці постійно
змінюється, за останній час Верховною Радою України, Президентом
України прийнято ряд актів законодавства, якими врегульовані
окремі питання економічних правовідносин, що раніше регулювались
Декретами Уряду. Так, Законом України "Про Державний бюджет України на 1994
рік" визнані такими, що втратили чинність Декрет Кабінету
Міністрів від 9 грудня 1992 р. N 6-92 "Про оподаткування бартерних
(товарообмінних) операцій в галузі зовнішньоекономічної
діяльності" та окремі норми Декретів Уряду від 26 грудня 1992 р.
N 14-92 "Про податок на добавлену вартість" і від 19 лютого 1993
р. N 18-93 "Про забезпечення сільського господарства імпортною
продукцією для проведення весняних польових робіт". Цілий ряд
Декретів Уряду, зокрема таких, як "Про вивізне (експортне) мито у
1993 році", "Про державний контракт і державне замовлення на 1993
рік", "Про індексацію оборотних коштів підприємств і організацій
творчих спілок України", "Про перенесення строку повернення
кредиту, наданого підприємствам та організаціям будівельного
комплексу", та інших втратив свою чинність, оскільки термін їх дії
визначений тільки на 1993 рік. Крім того, згідно з постановами Верховної Ради України від
17.12.93 N 3739-12 "Про економічне та соціальне становище в
Україні" та від 23.12.93 N 3789-12 "Про заходи щодо стабілізації
соціально-економічного становища в Україні" Урядом продовжується
робота по доопрацюванню законодавчих актів для реалізації
невідкладних заходів щодо подолання гіперінфляції в Україні, серед
них зокрема проект Закону України "Про внесення змін і доповнень
до Закону України "Про підприємства в Україні", проект Закону
України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про ціни
і ціноутворення", проект Закону України щодо змін і доповнень до
деяких законодавчих актів України в сфері валютного регулювання і
валютного контролю, проекти законів України "Про внесення змін і
доповнень до Кодексу законів про працю", "Про оренду майна
державних підприємств та організацій", тощо. Одночасно з поданням Верховній Раді проектів зазначених та
інших законодавчих актів будуть вноситись відповідні пропозиції
щодо скасування конкретних Декретів Уряду чи внесення до них
відповідних змін і доповнень. Перелік Декретів Уряду, що втратили чинність, додається. Додаток: Перелік на 2 стор.

Віце-прем'єр-міністр України В.ЛАНДИК

ПЕРЕЛІК
декретів Кабінету Міністрів України, які
визнано такими, що втратили чинність, дія
яких зупинена або термін дії яких закінчився
————————————————————————————————————————————————————————————————— N | N Декрету | Дата | Назва Декрету п/п| | прийняття | ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. 1-92 02.12.92 Про джерела збільшення власних обо-
ротних коштів підприємств і органі-
зацій
2. 4-92 02.12.92 Про прибутковий податок з доходів
громадян, що перевищують 60000 купо-
нів
3. 5-92 09.12.92 Про звільнення суб'єктів господарсь-
кої діяльності від сплати процентів
за кредити та від відповідальності
за прострочення їх погашення
4. 6-92 09.12.92 Про оподаткування бартерних (товаро-
обмінних) операцій в галузі зов-
нішньоекономічної діяльності
5. 12-92 26.12.92 Про податок на прибуток підприємств
і організацій
6. 17-92 26.12.92 Про зупинення дії пунктів 5 і 46
Програми надзвичайних заходів щодо
стабілізації економіки України та
виходу її з кризового стану
7. 19-92 29.12.92 Про підвищення мінімальних розмірів
заробітної плати і пенсій
8. 20-92 29.12.92 Про укладення договорів оренди при-
міщень підприємствами і організація-
ми торгівлі, громадського харчування
та сфери послуг
9. 22-92 29.12.92 Про перенесення строку повернення
кредиту, наданого підприємствам та
організаціям будівельного комплексу
для поповнення їхніх оборотних кош-
тів
10. 3-93 11.01.93 Про вивізне (експортне) мито у 1993
році
11. 14-93 22.01.93 Про державний контракт і державне
замовлення на 1993 рік
12. 22-93 17.03.93 Про індексацію оборотних коштів
підприємств і організацій творчих
спілок України
13. 29-93 26.03.93 Про доповнення до статті 54 Закону
України "Про статус і соціальний за-
хист громадян, які постраждали внас-
лідок Чорнобильської катастрофи" —————————————————————————————————————————————————————————————————вгору