Документ 1898-08, попередня редакція — Редакція від 01.09.2001, підстава - 2341-III
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
Про внесення доповнень і змін до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР

 
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1973, N 32, ст. 260 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )

 
     Відповідно до указів Президії Верховної Ради СРСР від 3 січня 1973 року "Про кримінальну відповідальність за угон повітряного судна" і від 9 березня 1973 року "Про внесення доповнень до Основ кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік" Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
 
     2. Встановити, що до осіб, обвинувачених у вчиненні злочинів, передбачених статтею 217-2 Кримінального кодексу Української РСР, взяття під варту як запобіжний захід може бути застосовано з мотивів самої тільки небезпечності злочину. Попереднє слідство у справах про ці злочини провадиться слідчими органів прокуратури. Справи про злочини, передбачені статтею 217-2 Кримінального кодексу Української РСР, підсудні обласному суду.
 
     У зв'язку з цим внести до Кримінально-процесуального кодексу ( 1002-05 , 1003-05 ) Української РСР такі доповнення:
 
     пункт 3 частини першої статті 34 Кодексу після цифр "190-1" доповнити цифрами "217-2";
 
     частину першу статті 112 Кодексу після цифр "209" доповнити цифрами "217-2";
 
     частину другу статті 155 Кодексу після цифр "190-1" доповнити словом і цифрами "статтею 217-2".

 
       Голова Президії 
Верховної Ради Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 23 липня 1973 р.
N 1898-VIIIвгору