Документ 1893-IV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2014, підстава - 584-VII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 584-VII ( 584-18 ) від 19.09.2013, ВВР,
2014, N 20-21, ст.740 }
Про внесення змін до Закону України
"Про Митний тариф України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 33-34, ст. 409 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Митного тарифу України ( 2371а-14 ),
затвердженого Законом України "Про Митний тариф України"
( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24,
ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781;
Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239; 2002 р.,
N 9, ст. 68, N 18-19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33, ст. 237;
2003 р., N 7, ст. 64, N 8-9, ст. 85, N 26, ст. 187, ст. 188, N 29,
ст. 235, N 39, ст. 335; 2004 р., N 2, ст. 7, N 5, ст. 24,
N 26, ст. 360, N 29, ст. 368), такі зміни:
1. У розділі II:
цифри та слова:
"0804 30 00 00 - ананаси 0,2 євро 0,4 євро
за 1 кг за 1 кг"
замінити цифрами та словами:
"0804 30 00 00|- ананаси | | 5 | 5". | | | |
2. У розділі IV:
1) цифри та слова:
"1901 10 00 00 - продукти дитячого 30 %, 60 %,
харчування, але не але не
розфасовані для менш як менш як
роздрібної торгівлі 0,5 євро 1 євро
за 1 кг за 1 кг"
замінити цифрами та словами:
"1901 10 00 00|- продукти дитячого | | 0 |60 %, |харчування, | | |але не |розфасовані для | | |менш як |роздрібної торгівлі | | |1 євро | | | |за 1 кг";
2) цифри та слова:
"1905 30 59 00 - - - - - інші 30 %, 60 %,
але не але не
менш як менш як
0,5 євро 1 євро
за 1 кг за 1 кг"
замінити цифрами та словами:
"1905 30 59 00|- - - - - інші | | 15 |60 %, | | | |але не | | | |менш як | | | |1 євро | | | |за 1 кг";
3) цифри та слова:
"2007 10 10 00 - - з вмістом цукру 1 євро 2 євро
понад 13 мас.% за 1 б/кг за 1 б/кг"
замінити цифрами та словами:
"2007 10 10 00|- - з вмістом цукру | | 20 |2 євро |понад 13 мас.% | | |за 1 б/кг";
4) цифри та слова:
"2007 99 93 00 - - - - з тропічних 1 євро 2 євро
плодів і тропічних за 1 б/кг за 1 б/кг"
горіхів
замінити цифрами та словами:
"2007 99 93 00|- - - - з тропічних | |2 %, |2 %, |плодів і тропічних | |але не |але не |горіхів | |менш як |менш як | | |0,05 євро|0,05 євро | | |за 1 б/кг|за 1 б/кг";
5) цифри та слова:
"2007 99 98 00 - - - - інші 1 євро 2 євро
за 1 б/кг за 1 б/кг"
замінити цифрами та словами:
"2007 99 98 |- - - - інші: | | | 2007 99 98 10 |- - - - - пюре з | |2 %, |2 %, |бананів, без додання| |але не |але не |цукру або інших | |менш як |менш як |підсолоджуючих | |0,05 євро|0,05 євро |речовин, | |за 1 б/кг|за 1 б/кг |консервоване | | | |асептичним способом,| | | |в ємкості, масою | | | |нетто понад 190 кг | | | 2007 99 98 90 |- - - - - інші | |1 євро |2 євро | | |за 1 б/кг|за 1 б/кг";
6) цифри та слова:
"2008 20 91 00 - - - - 4,5 кг або 1 євро 2 євро
більше за 1 б/кг за 1 б/кг"
замінити цифрами та словами:
"2008 20 91 00|- - - - 4,5 кг або | |2 %, |2 %, |більше | |але не |але не | | |менш як |менш як | | |0,05 євро|0,05 євро | | |за 1 б/кг|за 1 б/кг";
7) цифри та слова:
"2008 30 91 00 - - - - 4,5 кг або 1 євро 2 євро
більше за 1 б/кг за 1 б/кг"
замінити цифрами та словами:
"2008 30 91 00|- - - - 4,5 кг або | |2 %, |2 %, |більше | |але не |але не | | |менш як |менш як | | |0,05 євро|0,05 євро | | |за 1 б/кг|за 1 б/кг";
8) після цифр та слів:
"2009 11 99 10 - - - - - 2 %, 2 %,
концентрований але не але не
менш як менш як
0,05 євро 0,05 євро
за 1 л за 1 л"
доповнити цифрами та словами:
"2009 11 99 20|- - - - - | |2 %, |2 %, |натуральний | |але не |але не |(невідновлений), без| |менш як |менш як |додання цукру, | |0,05 євро|0,05 євро |вартістю понад 30 | |за 1 л |за 1 л"; |євро за 100 кг маси | | | |нетто, в ємкості, | | | |масою нетто понад | | | |190 кг | | |
9) після цифр та слів:
"2009 19 99 10 - - - - - 2 %, 2 %,
концентрований але не але не
менш як менш як
0,05 євро 0,05 євро
за 1 л за 1 л"
доповнити цифрами та словами:
"2009 19 99 20|- - - - - | |2 %, |2 %, |натуральний | |але не |але не |(невідновлений) або | |менш як |менш як |консервований | |0,05 євро|0,05 євро |асептичним | |за 1 л |за 1 л"; |способом, без | | | |додання цукру, | | | |вартістю понад | | | |30 євро за 100 кг | | | |маси нетто, в | | | |ємкості, масою | | | |нетто понад 190 кг | | |
10) після цифр та слів:
"2009 20 99 10 - - - - 2 %, 2 %,
концентрований але не але не
менш як менш як
0,05 євро 0,05 євро
за 1 л за 1 л"
доповнити цифрами та словами:
"2009 20 99 20|- - - - | |2 %, |2 %, |натуральний | |але не |але не |(невідновлений), | |менш як |менш як |заморожений або | |0,05 євро|0,05 євро |консервований | |за 1 л |за 1 л"; |асептичним | | | |способом, без | | | |додання цукру, | | | |вартістю понад | | | |30 євро за 100 кг | | | |маси нетто, в | | | |ємкості, масою | | | |нетто понад 190 кг | | |
11) після цифр та слів:
"2009 30 39 10 - - - - - 2 %, 2 %,
концентрований але не але не
менш як менш як
0,05 євро 0,05 євро
за 1 л за 1 л"
доповнити цифрами та словами:
"2009 30 39 20 - - - - - | |2 %, |2 %, натуральний | |але не |але не (невідновлений), | |менш як |менш як заморожений або | |0,05 євро|0,05 євро консервований | |за 1 л |за 1 л"; асептичним | | | способом, без | | | додання цукру, в | | | ємкості, масою | | | нетто понад 190 кг | | |
12) після цифр та слів:
"2009 40 99 10 - - - - - 2 %, 2 %,
концентрований але не але не
менш як менш як
0,05 євро 0,05 євро
за 1 л за 1 л"
доповнити цифрами та словами:
"2009 40 99 20|- - - - - | |2 %, |2 %, |натуральний | |але не |але не |(невідновлений), | |менш як |менш як |заморожений або | |0,05 євро|0,05 євро |консервований | |за 1 л |за 1 л"; |асептичним способом,| | | |вартістю понад | | | |30 євро за 100 кг | | | |маси нетто, | | | |в ємкості, масою | | | |нетто понад 190 кг | | |
13) цифри та слова:
"2009 80 97 00 - - - - - - сік 30 %, 30 %,
тропічних плодів але не але не
менш як менш як
0,5 євро 0,5 євро
за 1 л за 1 л"
замінити цифрами та словами:
"2009 80 97 |- - - - - - сік | | | |тропічних плодів: | | | 2009 80 97 10 |- - - - - - - | |2 %, |2 %, |концентрований | |але не |але не | | |менш як |менш як | | |0,05 євро|0,05 євро | | |за 1 л |за 1 л 2009 80 97 20 |- - - - - - - | |2 %, |2 %, |натуральний | |але не |але не |(невідновлений), | |менш як |менш як |заморожений або | |0,05 євро|0,05 євро |консервований | |за 1 л |за 1 л |асептичним | | | |способом, вартістю | | | |понад 30 євро за | | | |100 кг маси нетто, | | | |в ємкості, масою | | | |нетто понад 190 кг | | | 2009 80 97 90 |- - - - - - - інші | |30 %, |30 %, | | |але не |але не | | |менш як |менш як | | |0,5 євро |0,5 євро | | |за 1 л |за 1 л";
14) після цифр та слів:
"2009 80 99 10 - - - - - - - 2 %, 2 %,
концентрований але не але не
менш як менш як
0,05 євро 0,05 євро
за 1 л за 1 л"
доповнити цифрами та словами:
"2009 80 99 20|- - - - - - - | |2 %, |2 %, |сік банановий, | |але не |але не |натуральний | |менш як |менш як |(невідновлений), | |0,05 євро|0,05 євро |заморожений або | |за 1 л |за 1 л"; |консервований | | | |асептичним способом,| | | |вартістю понад | | | |30 євро за 100 кг | | | |маси нетто, в | | | |ємкості, масою нетто| | | |понад 190 кг | | |

15) після цифр та слів:
"2009 90 49 10 - - - - - - - 2 %, 2 %,
концентрований але не але не
менш як менш як
0,05 євро 0,05 євро
за 1 л за 1 л"
доповнити цифрами та словами:
"2009 90 49 20|- - - - - - - | |2 %, |2 %, |натуральний | |але не |але не |(невідновлений), | |менш як |менш як |заморожений або | |0,05 євро|0,05 євро |консервований | |за 1 л |за 1 л"; |асептичним способом,| | | |в ємкості, масою | | | |нетто понад 190 кг | | |
16) після цифр та слів:
"2009 90 59 10 - - - - - - - 2 %, 2 %,
концентрований але не але не
менш як менш як
0,05 євро 0,05 євро
за 1 л за 1 л"
доповнити цифрами та словами:
"2009 90 59 20|- - - - - - - | |2 %, |2 %, |суміші соків з | |але не |але не |тропічних плодів | |менш як |менш як |натуральні | |0,05 євро|0,05 євро |(невідновлені), | |за 1 л |за 1 л |заморожені або | | | |консервовані | | | |асептичним способом,| | | |в ємкості, масою | | | |нетто понад 190 кг | | | 2009 90 59 30 |- - - - - - - | |2 %, |2 %, |суміші цитрусових | |але не |але не |соків, натуральні | |менш як |менш як |(невідновлені), | |0,05 євро|0,05 євро |заморожені або | |за 1 л |за 1 л"; |консервовані | | | |асептичним способом,| | | |в ємкості, масою | | | |нетто понад 190 кг | | |
17) цифри та слова:
"2104 20 00 00 - гомогенізовані 0,5 євро 1 євро
складені харчові за 1 кг за 1 кг"
продукти
замінити цифрами та словами:
"2104 20 00 00|- гомогенізовані | | 15 |1 євро |складені харчові | | |за 1 кг". |продукти | | |
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 червня 2004 року
N 1893-IVвгору