Про утворення Герцаївського району Чернівецької області
Постанова Президії Верховної Ради України від 02.12.19911892-XII
Документ 1892-XII, поточна редакція — Прийняття від 02.12.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Герцаївського району
Чернівецької області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 7, ст. 68 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати клопотання Чернівецької обласної Ради народних
депутатів про утворення Герцаївського району.
2. Внести питання про утворення Герцаївського району на
розгляд Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 2 грудня 1991 року
N 1892-XIIвгору