Документ 1891-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.02.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.03.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про соціальний захист дітей війни"
щодо права на стаціонарну медичну допомогу
в госпіталях ветеранів війни
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 19, ст.150 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 5 Закону України "Про соціальний захист дітей
війни" ( 2195-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р.,
N 4, ст. 94; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 19-20, ст. 166; 2008 р.,
NN 5-8, ст. 78) викласти у такій редакції:
"Стаття 5. Пільги дітям війни
Дітям війни надаються такі пільги:
право на переважне залишення на роботі при скороченні
чисельності або штату працівників;
використання чергової відпустки в зручний для них час;
одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати
строком до двох тижнів на рік;
виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі
100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від стажу
роботи;
першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального
житлового будівництва, садівництва та городництва;
безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського
транспорту, автомобільним транспортом загального користування в
сільській місцевості, залізничним і водним транспортом приміського
сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах області
(Автономної Республіки Крим) за місцем проживання;
право на 25-відсоткову знижку при платі за користування
комунальними послугами (газом, електроенергією тощо) у межах
середніх норм споживання;
діти війни, які є інвалідами, мають право на стаціонарну
медичну допомогу в госпіталях ветеранів війни та у
військово-медичних закладах охорони здоров'я (госпіталях).
Госпіталізація проводиться при відповідних показаннях та наявності
вільних місць".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 16 лютого 2010 року
N 1891-VIвгору