Про внесення змін до деяких законів України
Закон України від 24.06.20041891-IV
Документ 1891-IV, перша редакція — Прийняття від 24.06.2004
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законів України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 50, ст.537 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести зміни до таких законів України:
 
     1) статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 11, ст. 45, N 16, ст. 76, N 22, ст. 105, N 49, ст. 259; 2002 р., N 6, ст. 39, N 7, ст. 50, N 17, ст. 121, N 20, ст. 134, N 30, ст. 207, N 31, ст. 214; 2003 р., N 13, ст. 92, N 23, ст. 145, N 36, ст. 276; 2004 р., N 12, ст. 155, N 13, ст. 180, N 15, ст. 228) доповнити пунктом 68 такого змісту:
 
     "68) професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг";
 
     2) у Законі України "Про соціальні послуги" ( 966-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 358):
 
     у статті 8 слова "в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" виключити;
 
     у статті 16 слова "умови і порядок якого визначаються Кабінетом Міністрів України" замінити словами "відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
 
     2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 24 червня 2004 року
N 1891-IVвгору