Документ 1890-XII, поточна редакція — Прийняття від 02.12.1991

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відновлення селу Мануїльське Теофіпольського
району Хмельницької області колишнього
найменування Святець
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 7, ст. 66 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
Відновити селу Мануїльське Теофіпольського району
Хмельницької області колишнє найменування Святець.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 2 грудня 1991 року
N 1890-XIIвгору