Документ 189/95-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.08.2001, підстава - 2627-III


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про приєднання України до Бернської конвенції про
охорону літературних і художніх творів
(Паризького акта від 24 липня 1971 року,
зміненого 2 жовтня 1979 року)

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 21, ст.155 )
 
( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2627-III ( 2627-14 ) від 11.07.2001, ВВР, 2001, N 43, ст.241 )

 
     З метою розширення міжнародного культурного обміну, становлення цивілізованого ринку інтелектуальної власності Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Погодитись з пропозицією Президента України про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів ( 995_051 ) (Паризького акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року).
 
     2. Доручити Міністерству закордонних справ України надіслати Генеральному директорові Всесвітньої організації інтелектуальної власності документ про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року). ( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2627-III ( 2627-14 ) від 11.07.2001 )

 
 Голова Верховної Ради України              О.МОРОЗ 
м. Київ, 31 травня 1995 року
N 189/95-ВРвгору