Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019189
Документ 189-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.03.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 лютого 2019 р. № 189
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2019 р. № 189

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. В абзаці третьому пункту 1 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 79, ст. 2917; 2016 р., № 23, ст. 919; 2017 р., № 26, ст. 738; 2018 р., № 25, ст. 899, № 31, ст. 1091, № 46, ст. 1610), слова і цифри “в 2018 році” замінити словами і цифрами “у 2018 та 2019 роках”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізичної і спортивної підготовки учнівської та студентської молоді, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2013 р. № 866 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 95, ст. 3530; 2017 р., № 59, ст. 1797; 2018 р., № 31, ст. 1091):

1) у пункті 3:

підпункт 1 після слів “інвентарю, обладнання” доповнити словами “, в тому числі довгострокового використання”;

у підпункті 3 слова “Юнацьких олімпійських фестивалях,” виключити;

у підпункті 4 слова “Юнацьких олімпійських фестивалів та” виключити;

у підпункті 7 слова і цифри “в 2018 році” замінити словами і цифрами “у 2018 та 2019 роках”;

2) у пункті 4:

в абзаці четвертому слова і цифри “на 2018 рік” замінити словами і цифрами “на 2018 та 2019 роки”.

3. У пункті 5 Порядку виплати винагород спортсменам і тренерам з олімпійських та неолімпійських видів спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 р. № 91 “Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 634, № 71, ст. 2384; 2017 р., № 49, ст. 1681), слова “та юнацьких олімпійських фестивалях” виключити.

4. У Державній цільовій соціальній програмі розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 115 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 22, ст. 621; 2018 р., № 31, ст. 1091):

1) в абзаці другому розділу “Обсяги та джерела фінансування” цифри “25210505,4” і “8692054,9” замінити відповідно цифрами “25324832,6” і “8806282,1”;

2) у додатках до Програми:

пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:

“7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. гривень

У тому числі за роками

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

8 806 282,1

2 182 625

2 004 450,3

2 061 014,1

2 558 192,7

Місцевий бюджет

13 651 515,3

2 983 585,1

3 277 919,4

3 565 381,6

3 824 629,2

Інші джерела

2 867 035,3

533 276,3

743 852

694 236,7

895 670,2

Усього


25 324 832,6

5 699 486,4

6 026 221,7

6 320 632,4

7 278 492,1”;

у додатку 2:

підпункт 2 пункту 2 викласти в такій редакції:

“Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень


усього


2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

кількість фізкультурно-спортивних товариств, всеукраїнських громадських організацій, одиниць

60

59

60

60

59

2) організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, зокрема фізкультурно-спортивними товариствами, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою)
у тому числі:


Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство “Україна”

1

1

1

1

1

Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство “Україна”

державний бюджет

12757,2

2984,2

3149

3312

3312

Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство “Спартак”

1

1

1

1

1

Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство “Спартак”

-"-

12573,

2941,3

3103,1

3264,4

3264,4

Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство “Колос”

1

1

1

1

1

Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство “Колос”

-"-

25040,3

5857,8

6179,9

6501,3

6501,3

МОН, Всеукраїнська громадська організація “Спортивна студентська спілка”

1


1

1МОН, Всеукраїнська громадська організація “Спортивна студентська спілка”

-"-

14000


4000

10000


МВС, фізкультурно-спортивне товариство “Динамо” України

1

1

1

1

1


МВС, фізкультурно-спортивне товариство “Динамо” України

-"-

35622,8

8905,7

8905,7

8905,7

8905,7

Вінницька облдержадміністрація

4

4

4

4

4


Вінницька облдержадміністрація

місцевий бюджет

3300

750

800

850

900

Дніпропетровська облдержадміністрація

4

4

4

4

4


Дніпропетровська облдержадміністрація

-"-

9789,6

1960,5

2254,6

2592,8

2981,7

Житомирська облдержадміністрація

4

4

4

4

4


Житомирська облдержадміністрація

-"-

4577,6

1054,2

1112,1

1173,3

1238

Закарпатська облдержадміністрація

4

4

4

4

4


Закарпатська облдержадміністрація

-"-

10793,3

2362,7

2589,3

2795,9

3045,4

Запорізька облдержадміністрація

4

4

4

4

4


Запорізька облдержадміністрація

-"-

6958,1

1455,7

1630,4

1826,8

2045,2

Івано-Франківська облдержадміністрація

4

4

4

4

4


Івано-Франківська облдержадміністрація

місцевий бюджет

3188

668

748

836

936

Київська облдержадміністрація

4

4

4

4

4


Київська облдержадміністрація

-"-

7200

1680

1760

1840

1920

Львівська облдержадміністрація

4

4

4

4

4


Львівська облдержадміністрація

-"-

45584,8

10576,2

11105

11660,3

12243,3

Одеська облдержадміністрація

4

4

4

4

4


Одеська облдержадміністрація

-"-

14881,6

2980,3

3427,3

3941,4

4532,6

Полтавська облдержадміністрація

4

4

4

4

4


Полтавська облдержадміністрація

-"-

11001,6

2316,2

2809,5

2809,5

3066,4

Сумська облдержадміністрація

4

4

4

4

4


Сумська облдержадміністрація

-"-

8389,9

1755,2

1966,2

2202,1

2466,4

Харківська облдержадміністрація

4

4

4

4

4


Харківська облдержадміністрація

-"-

2400

600

600

600

600

Чернігівська облдержадміністрація

4

4

4

4

4

Чернігівська облдержадміністрація

-"-

6724

1187

1475

1852

2210

Київська міська держадміністрація

3

3

3

3

3

Київська міська держадміністрація

-"-

10047,2

2343,6

2406,8

2583,8

2713


Разом244 829,2

52378,6

60021,9

69547,3

62881,4

у тому числі


державний бюджет

99993,5

20689

25337,7

31983,4

21983,4


місцевий бюджет

144835,7

31689,6

34684,2

37563,9

40898”;

позицію “Разом за завданням 2” викласти в такій редакції:

“Разом за завданням 2


703711,3

145907,8

166991,1

191271,2

199541,1

у тому числі

державний бюджет

143306,5

30893,4

36046,1

43183,5

33183,5

місцевий бюджет

456803,5

98356,3

108328,8

119117,6

131000,8

інші джерела

103601,3

16658,1

22616,2

28970,1

35356,8”;

підпункт 4 пункту 5 викласти в такій редакції:

“Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень


усього


2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

кількість шкіл вищої спортивної майстерності, одиниць

34

34

34

34

34

4) забезпечення діяльності шкіл вищої спортивної майстерності
у тому числі:


Мінмолодьспорт

4

4

4

4

4

Мінмолодьспорт

державний бюджет

80133,9

18642,5

19667,8

20911,8

20911,8

МОН

1

1

1

1

1


МОН

-"-

31741

6938,4

7495,9

8237,8

9068,9

Вінницька облдержадміністрація

1

1

1

1

1


Вінницька облдержадміністрація

місцевий бюджет

24900

5400

5800

6500

7200

Волинська облдержадміністрація

1

1

1

1

1


Волинська облдержадміністрація

-"-

36300

7600

8600

9600

10500

Дніпропетровська облдержадміністрація

1

1

1

1

1


Дніпропетровська облдержадміністрація

-"-

55126

11040

12696

14600

16790

Донецька облдержадміністрація

1

1

1

1

1


Донецька облдержадміністрація

-"-

62287

15317,2

15485,6

15656

15828,2

Житомирська облдержадміністрація

1

1

1

1

1


Житомирська облдержадміністрація

-"-

18053

4158

4386

4627

4882

Закарпатська облдержадміністрація

1

1

1

1

1


Закарпатська облдержадміністрація

-"-

11818

2701,5

2863,6

3035,4

3217,5

Запорізька облдержадміністрація

1

1

1

1

1


Запорізька облдержадміністрація

-"-

77067,2

29016,8

29016,8

9516,8

9516,8

Івано-Франківська облдержадміністрація

1

1

1

1

1


Івано-Франківська облдержадміністрація

-"-

15986

3345

3746

4196

4699

Київська облдержадміністрація

1

1

1

1

1


Київська облдержадміністрація

-"-

45000

10500

11000

11500

12000

Кіровоградська облдержадміністрація

1

1

1

1

1


Кіровоградська облдержадміністрація

-"-

9070

1990

2190

2390

2500

Луганська облдержадміністрація

1

1

1

1

1


Луганська облдержадміністрація

-"-

23200

5800

5800

5800

5800

Львівська облдержадміністрація

1

1

1

1

1


Львівська облдержадміністрація

-"-

35228,5

8092,7

8571,9

9036,9

9527,1

Миколаївська облдержадміністрація

2

2

2

2

2


Миколаївська облдержадміністрація

-"-

32000

8000

8000

8000

8000

Одеська облдержадміністрація

1

1

1

1

1


Одеська облдержадміністрація

місцевий бюджет

27868,9

5191,7

6230

7476

8971,2

Полтавська облдержадміністрація

1

1

1

1

1


Полтавська облдержадміністрація

-"-

24740

5331

5864

6450

7095

Рівненська облдержадміністрація

1

1

1

1

1


Рівненська облдержадміністрація

-"-

24279,6

5600,8

5885,1

6377,9

6415,8

Сумська облдержадміністрація

1

1

1

1

1


Сумська облдержадміністрація

-"-

13900

2900

3260

3650

4090

Тернопільська облдержадміністрація

1

1

1

1

1


Тернопільська облдержадміністрація

-"-

15088,1

3021

3477,2

3995,3

4594,6

Харківська облдержадміністрація

2

2

2

2

2

Харківська облдержадміністрація

-"-

69000

16000

16000

17000

20000

Херсонська облдержадміністрація

1

1

1

1

1

Херсонська облдержадміністрація

-"-

23800

4800

5500

6300

7200

Хмельницька облдержадміністрація

1

1

1

1

1

Хмельницька облдержадміністрація

-"-

12887,5

2923,2

3069,3

3314,9

3580,1

Черкаська облдержадміністрація

1

1

1

1

1

Черкаська облдержадміністрація

-"-

12406,4

3101,6

3101,6

3101,6

3101,6

Чернівецька облдержадміністрація

1

1

1

1

1

Чернівецька облдержадміністрація

-"-

13100

2800

3000

3500

3800

Чернігівська облдержадміністрація

2

2

2

2

2

Чернігівська облдержадміністрація

-"-

33240

6660

7660

8800

10120

Київська міська держадміністрація

2

2

2

2

2

Київська міська держадміністрація

-"-

70763,7

16418

17238,9

18100,9

19005,9

Разом

898984,9

213289,4

225605,7

221674,3

238415,5

у тому числі
державний бюджет

111874,9

25580,9

27163,7

29149,6

29980,7
місцевий бюджет

787110

187708,5

198442

192524,7

208434,8”;

інші джерела


позицію “Разом за завданням 5” викласти в такій редакції:

“Разом за завданням 5
13188789,2

2805853,6

3127784,2

3502173,2

3752978,1

у тому числідержавний бюджет

784388,9

148789,8

202956,8

214651,9

217990,4
місцевий бюджет

10404966,7

2264941,8

2453058,5

2753186,6

2933779,7
інші джерела

1999433,6

392122

471768,9

534334,7

601208”;

підпункт 3 пункту 6 викласти в такій редакції:

“Найменування показника

Значення показника

Найменування
заходу

Відповідальні
за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,
тис. гривень


усього


2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

кількість учнів та студентів, осіб

248000

56000

60000

64000

68000

3) забезпечення фізичної і спортивної підготовки учнівської та студентської молоді

МОН

державний бюджет

427678,4

75117,4

78159,7

130667,3

143734”;

позицію “Разом за завданням 6” викласти в такій редакції:

“Разом за завданням 6


1229378,1

255549,5

272535,8

339261

362031,8

у тому числі

державний бюджет

440901,3

78148,4

81443,2

134121,5

147188,2

місцевий бюджет

735494,9

165813,1

178458,1

191380,9

199842,8

інші джерела

52981,9

11588

12634,5

13758,6

15000,8”;

підпункт 1 пункту 8 викласти в такій редакції:

“Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень


усього


2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

кількість закладів, одиниць

у тому числі:

743

170

180

188

205

1) модернізація, реконструкція, капітальний ремонт, проектування та будівництво спортивних споруд, баз олімпійської та паралімпійської підготовки, їх організаційне та матеріально-технічне забезпечення
Мінмолодьспорт

15

6

3

3

3

Мінмолодьспорт

державний бюджет

135781,3

80863

17692,7

18612,8

18612,3

МОН

2


1

1


МОН

-"-

30000


20000

10000


МВС

37

7

9

9

12

МВС

-"-

40000

10000

10000

10000

10000

Міноборони

10

1

3

3

3


Міноборони

державний бюджет

197000

47000

50000

50000

50000

Вінницька облдержадміністрація

16

4

4

4

4


Вінницька облдержадміністрація

місцевий бюджет

117680

29420

29420

29420

29420

Волинська облдержадміністрація

20

5

5

5

5


Волинська облдержадміністрація

-"-

8040

1610

1850

2130

2450

Дніпропетровська облдержадміністрація

43

7

9

12

15


Дніпропетровська облдержадміністрація

-"-

17357,3

3740

4114

4525,4

4977,9

Донецька облдержадміністрація

28

7

7

7

7


Донецька облдержадміністрація

-"-

17867,9

3850

4235

4658,5

5124,4


інші джерела

36756,7

7920

8712

9583,2

10541,5

Житомирська облдержадміністрація

1

1

Житомирська облдержадміністрація

місцевий бюджет

1502

1502
Закарпатська облдержадміністрація

16

3

4

4

5


Закарпатська облдержадміністрація

-"-

7500

1500

2000

2000

2000

Запорізька облдержадміністрація

14

3

3

4

4


Запорізька облдержадміністрація

-"-

29063,6

6081,6

6811

7628

8543

Івано-Франківська облдержадміністрація

4

1

1

1

1


Івано-Франківська облдержадміністрація

-"-

4336

907

1016

1138

1275

Кіровоградська облдержадміністрація

1

1

Кіровоградська облдержадміністрація

-"-

2000

2000
Миколаївська облдержадміністрація

13

3

3

3

4


Миколаївська облдержадміністрація

-"-

4400

1400

1000

1000

1000


інші джерела

400

100

100

100

100

Рівненська облдержадміністрація

25

5

5

5

10


Рівненська облдержадміністрація

місцевий бюджет

4270

670

1100

1250

1250

Сумська облдержадміністрація

1


1
Сумська облдержадміністрація

-"-

60000


60000Тернопільська облдержадміністрація

7

1

2

2

2


Тернопільська облдержадміністрація

-"-

5400

680

1360

1560

1800

Харківська облдержадміністрація

380

95

95

95

95


Харківська облдержадміністрація

-"-

40000

10000

10000

10000

10000

інші джерела

100000

25000

25000

25000

25000

Херсонська облдержадміністрація

8

2

2

2

2


Херсонська облдержадміністрація

місцевий бюджет

3100

600

700

800

1000

Чернівецька облдержадміністрація

25

3

5

7

10


Чернівецька облдержадміністрація

-"-

8000

2000

2000

2000

2000

інші джерела

8000

2000

2000

2000

2000

Чернігівська облдержадміністрація

65

12

15

18

20


Чернігівська облдержадміністрація

місцевий бюджет

66200

15200

16000

17000

18000

інші джерела

66200

15200

16000

17000

18000

Київська міська держадміністрація

12

3

3

3

3


Київська міська держадміністрація

місцевий бюджет

119463,8

29692,4

28476,3

29900

31395,1

Разом

1130318,6

298936

319587

257305,9

254489,7

у тому числі
державний бюджет

402781,3

137863

97692,7

88612,8

78612,8

місцевий бюджет

516180,6

110853

170082,3

115009,9

120235,4

інші джерела

211356,7

50220

51812

53683,2

55641,5”;

позицію “Разом за завданням 8” викласти в такій редакції:

“Разом за завданням 8


1794543,6

401023,5

548337,7

358561

486621,4

у тому числі

державний бюджет

402781,3

137863

97692,7

88612,8

78612,8

місцевий бюджет

862584,7

194233,5

258841

198741,5

210768,7

інші джерела

529177,6

68927

191804

71206,7

197239,9”;

позицію “Усього за Програмою” викласти в такій редакції:

“Усього за Програмою


25324832,6

5699486,4

6026221,7

6320632,4

7278492,1

у тому числі

державний бюджет

8806282,1

2182625

2004450,3

2061014,1

2558192,7

місцевий бюджет

13651515,3

2983585,1

3277919,4

3565381,6

3824629,2

інші джерела

2867035,3

533276,3

743852

694236,7

895670,2”.
вгору