Документ 189-V, перша редакція — Прийняття від 22.09.2006
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 9
Закону України "Про ціни і ціноутворення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 47, ст.462 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 9 Закону України "Про ціни і ціноутворення"
( 507-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 р., N 52, ст. 650;
Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 17, ст. 209; 1999 р.,
N 24, ст. 210; 2004 р., N 13, ст. 181) доповнити частиною такого
змісту:
"Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування,
які своїм рішенням установлюють ціни (тарифи) на
житлово-комунальні послуги в розмірі, нижчому від розміру
економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання),
зобов'язані відшкодовувати суб'єкту господарювання різницю між
затвердженим розміром ціни (тарифу) та розміром економічно
обґрунтованих витрат на виробництво (надання) зазначених послуг за
рахунок коштів відповідних бюджетів".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 вересня 2006 року
N 189-Vвгору