Про внесення змін до деяких законів України
Закон України від 24.06.20041889-IV
Документ 1889-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.06.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.07.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 50, ст.536 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24,
ст. 178; 1995 р., N 44, ст. 327; 1996 р., N 17, ст. 73; 1998 р.,
N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35, N 48, ст. 409; 2001 р., N 9,
ст. 38; 2002 р., N 17, ст. 125, N 35, ст. 262; 2003 р., N 27,
ст. 209):
1) преамбулу після слів "кримінально-виконавчої системи
України" доповнити словами "осіб начальницького і рядового складу
державної пожежної охорони";
2) у частині першій статті 1 слова "і на службі в органах
внутрішніх справ" замінити словами "службі в органах внутрішніх
справ і в державній пожежній охороні";
3) частину другу статті 10, статтю 48, частину першу
статті 49 та частину другу статті 52 після слів "Державний
департамент України з питань виконання покарань" у всіх відмінках
доповнити словами "Міністерство України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи" у відповідному відмінку;
4) у пункті "б" статей 12 і 13 слова "або служба в органах
внутрішніх справ" замінити словами "служба в органах внутрішніх
справ або служба в державній пожежній охороні";
5) абзац третій статті 22, частину шосту статті 30 та пункт
"а" статті 37 після слів "органів внутрішніх справ" доповнити
словами "і державної пожежної охорони".
2. У Законі України "Про статус ветеранів військової служби і
ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист"
( 203/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 40-41,
ст. 249; 2001 р., N 24, ст. 127):
1) у назві слова "і ветеранів органів внутрішніх справ"
замінити словами "ветеранів органів внутрішніх справ і деяких
інших осіб";
2) преамбулу викласти у такій редакції:
"Цей Закон встановлює статус ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної
охорони, визначає основні засади державної політики щодо
соціального захисту громадян, звільнених з військової служби,
служби в органах внутрішніх справ і державної пожежної охорони, та
членів їх сімей";
3) у пункті 2 статті 5 слова "та боротьбі із злочинністю"
замінити словами "боротьбі із злочинністю та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій";
4) у тексті Закону слова "ветеран військової служби і ветеран
органів внутрішніх справ" у всіх відмінках і числах замінити
словами "ветеран військової служби, ветеран органів внутрішніх
справ і ветеран державної пожежної охорони" у відповідному
відмінку і числі, а слова "в органах внутрішніх справ" замінити
словами "в органах внутрішніх справ і державній пожежній охороні".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у місячний строк привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів,
що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 червня 2004 року
N 1889-IVвгору