Документ 1883-98-п, поточна редакція — Прийняття від 27.11.1998

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 листопада 1998 р. N 1883
Київ
Про внесення доповнення до пункту 3 постанови Кабінету
Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Доповнити абзац шостий підпункту "б" пункту 3 постанови
Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393 ( 393-92-п )
"Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати
пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу,
прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та
військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (ЗП
України, 1992 р., N 7, ст. 182; 1994 р., N 1, ст. 23 із
доповненням, внесеним постановою Кабінету Міністрів України від
18 грудня 1995 р. N 1009 ( 1009-95-п ) після слова
"патолого-анатомічних" словами "відділеннях та лабораторіях".

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 69вгору