Про переміщення товарів через митний кордон України у режимі реімпорту
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.20021881
Документ 1881-2002-п, попередня редакція — Редакція від 01.01.2012, підстава - 1016-2011-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 грудня 2002 р. N 1881
Київ
Про переміщення товарів через митний
кордон України у режимі реімпорту
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 92 ( 92-2003-п ) від 18.01.2003
N 1016 ( 1016-2011-п ) від 05.10.2011 }

Відповідно до пункту 4 статті 191 Митного кодексу України
( 92-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що режим реімпорту може застосовуватися до:
товарів, стан яких змінився внаслідок аварії або дії обставин
непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії
обставин непереборної сили в установленому Міністерством фінансів
порядку; { Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1016 ( 1016-2011-п ) від 05.10.2011 }
товарів, щодо яких проводилися операції з передпродажної
підготовки (захист від корозії, боротьба із шкідниками,
сортування, пакування, маркування, тестування) чи які були піддані
дрібному ремонту, за умови, що такі дії не змінили їх вартості,
визначеної на момент вивезення (експорту), та кодів згідно з
УКТЗЕД.
2. Державній митній службі привести свої нормативні акти у
відповідність із цією постановою.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 92
( 92-2003-п ) від 18.01.2003 )

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 27вгору