Документ 1877-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.02.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.03.2010. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законів України
щодо визначення порядку та строків зберігання
деяких категорій документів
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 18, ст.140 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законів України:
 
     1. Статтю 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403) викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 42. Зберігання справ про страхові виплати
 
     Справи про страхові виплати потерпілих на виробництві та заінтересованих осіб з усіма необхідними документами зберігаються в робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків протягом 75 років після зняття застрахованої особи з обліку. Після закінчення строку зберігання справи про страхові виплати підлягають знищенню в установленому законодавством порядку".
 
     2. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2005 р., N 16, ст. 257; 2006 р., N 26, ст. 210, N 27, ст. 234, N 37, ст. 310; 2009 р., N 19, ст. 263):
 
     1) в абзаці восьмому частини першої статті 1 слова "для постійного зберігання" виключити;
 
     2) статтю 15 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 15. Зберігання реєстраційних справ
 
     1. Реєстраційна справа зберігається у державного реєстратора протягом п'яти років з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем. Після закінчення цього строку реєстраційні справи на паперових носіях, не внесені відповідно до результатів експертизи їх цінності до Національного архівного фонду, знищуються в установленому законодавством порядку.
 
     2. Реєстраційна справа юридичної особи або фізичної особи - підприємця на електронних носіях зберігається на сервері технічного адміністратора Єдиного державного реєстру. Строк зберігання реєстраційної справи на електронних носіях визначається цим Законом";
 
     3) абзац сьомий частини третьої статті 16 викласти в такій редакції:
 
     "зберігання відомостей про юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців протягом 75 років з дати внесення запису про припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем";
 
     4) абзац тридцять третій частини другої, абзац одинадцятий частини третьої та абзац вісімнадцятий частини четвертої статті 17 виключити.
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 11 лютого 2010 року
N 1877-VIвгору