Документ 1876-2002-п, попередня редакція — Редакція від 18.01.2003, підстава - 92-2003-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 грудня 2002 р. N 1876
Київ
Про відомчі класифікатори з питань митної
статистики, які використовуються у процесі
оформлення митних декларацій
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 92 ( 92-2003-п ) від 18.01.2003 )

Відповідно до статті 310 Митного кодексу України ( 92-15 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що порядок ведення відомчих класифікаторів з
питань митної статистики, які використовуються у процесі
оформлення митних декларацій ( v0107342-11 ) (далі - відомчі
класифікатори), затверджується Державною митною службою з
урахуванням таких загальних вимог:
1) ведення відомчих класифікаторів здійснюється на паперових
та електронних носіях у формі таблиць розподілу об'єктів
класифікації;
2) таблиці розподілу об'єктів класифікації містять такі
обов'язкові графи:
код об'єкта класифікації - умовне цифрове та/або буквене
позначення, яке відображає систему кодування і розподілу об'єктів
за класифікаційними угрупованнями;
назва об'єкта класифікації з його словесним описом, що дає
змогу відрізнити конкретний об'єкт класифікації від інших;
3) у разі зміни системи кодування об'єктів класифікації
та/або перевищення кількості змінюваних записів більш як на
20 відсотків його обсягу відомчий класифікатор підлягає перегляду.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 92
( 92-2003-п ) від 18.01.2003 )

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 27вгору