Документ 1876-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.11.2012, підстава - 4651-VI


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо підстав перегляду
судових рішень
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 18, ст.139 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 
{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

 
     2. У Господарському процесуальному кодексі України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):
 
     1) пункт 4 статті 111-15 викласти в такій редакції:
 
     "4) на підставі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом";
 
     2) текст статті 111-19 викласти в такій редакції:
 
     "Скасування судових рішень Вищого господарського суду України здійснюється за наявності підстав, визначених статтею 111-15 цього Кодексу".
 
     3. Пункт 2 частини першої статті 354 Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492) викласти в такій редакції:
 
     "2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом".
 
     4. У Кодексі адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446):
 
     1) пункт 2 частини першої статті 237 викласти в такій редакції:
 
     "2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом";
 
     2) у частині третій статті 243:
 
     перше речення викласти в такій редакції:
 
     "3. Верховний Суд України задовольняє скаргу в разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом";
 
     у другому реченні слово "його" замінити словами "судове рішення".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 11 лютого 2010 року
N 1876-VIвгору