Документ 1876-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.11.2012, підстава - 4651-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо підстав перегляду
судових рішень
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 18, ст.139 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

2. У Господарському процесуальному кодексі України
( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6,
ст. 56):
1) пункт 4 статті 111-15 викласти в такій редакції:
"4) на підставі встановлення міжнародною судовою установою,
юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних
зобов'язань при вирішенні справи судом";
2) текст статті 111-19 викласти в такій редакції:
"Скасування судових рішень Вищого господарського суду України
здійснюється за наявності підстав, визначених статтею 111-15 цього
Кодексу".
3. Пункт 2 частини першої статті 354 Цивільного
процесуального кодексу України ( 1618-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492) викласти в такій
редакції:
"2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція
якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань
при вирішенні справи судом".
4. У Кодексі адміністративного судочинства України
( 2747-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37,
ст. 446):
1) пункт 2 частини першої статті 237 викласти в такій
редакції:
"2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція
якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань
при вирішенні справи судом";
2) у частині третій статті 243:
перше речення викласти в такій редакції:
"3. Верховний Суд України задовольняє скаргу в разі
встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої
визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при
вирішенні справи судом";
у другому реченні слово "його" замінити словами "судове
рішення".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 11 лютого 2010 року
N 1876-VIвгору