Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до статті 41 Господарського
процесуального кодексу України
щодо призначення судових експертиз
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 18, ст.138 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Перше речення частини третьої статті 41 Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56) викласти в такій редакції:
 
     "Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу" ( 4038-12 ).
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 11 лютого 2010 року
N 1875-VI


Публікації документа