Документ 1861/2005, поточна редакція — Редакція від 19.04.2010, підстава - 495/2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 25 листопада 2005 року
"Про невідкладні заходи щодо дальшого розвитку
відносин України з Організацією
Північноатлантичного договору (НАТО)"
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 215/2006 ( 215/2006 ) від 13.03.2006
N 495/2010 ( 495/2010 ) від 02.04.2010 }

Відповідно до статті 107 Конституції України
( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 25 листопада 2005 року "Про невідкладні заходи щодо
дальшого розвитку відносин України з Організацією
Північноатлантичного договору (НАТО)".
У зв'язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони
України:
1. Визнати одним із пріоритетів діяльності Кабінету Міністрів
України забезпечення реалізації державної політики щодо
співробітництва України з НАТО, в тому числі досягнення критеріїв
членства України в НАТО.
2. Кабінету Міністрів України:

{ Пункт 1 статті 2 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 215/2006 ( 215/2006 ) від 13.03.2006 }

2) забезпечити закріплення за заступниками керівників
центральних органів виконавчої влади виконання функцій щодо
забезпечення здійснення відповідним органом заходів із
впровадження державної політики у сфері європейської та
євроатлантичної інтеграції України;
3) опрацювати питання щодо створення національної системи
координації співробітництва України з Організацією
Північноатлантичного договору та внести в разі потреби проект
відповідного акта;
4) забезпечити виконання у повному обсязі заходів,
передбачених Цільовим планом Україна - НАТО на 2005 рік
( 990/2005-рп );
5) завершити до кінця 2005 року погодження з відповідними
інституціями НАТО проекту Цільового плану Україна - НАТО на
2006 рік;
6) посилити з метою забезпечення належної законодавчої
підтримки курсу на вступ України у НАТО взаємодію органів
виконавчої влади з Верховною Радою України, в тому числі
систематичне надання всебічної інформації про співробітництво
України з НАТО, роль такого співробітництва у забезпеченні
національних інтересів України;
7) забезпечити, починаючи з 2006/2007 навчального року,
включення до змісту загальної середньої та вищої освіти питань,
пов'язаних із проблемами міжнародної безпеки, діяльністю НАТО та
Європейського Союзу, співробітництвом України з цими міжнародними
інституціями;
8) розглянути доцільність проведення за допомогою НАТО та її
держав-членів комплексного огляду військово-промислового комплексу
України і розроблення державної програми інтеграції
військово-промислового комплексу України в євроатлантичний
простір;
9) внести пропозиції щодо вдосконалення механізмів
фінансового забезпечення виконання державних програм інформування
громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
України на 2004-2007 роки;
10) внести у двотижневий строк пропозиції щодо активізації
діяльності органів виконавчої влади з виконання Державної програми
інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції
України на 2004-2007 роки ( v0005520-03 ), передбачивши, зокрема:
активізацію роботи з оперативного інформаційного наповнення
веб-сторінок органів виконавчої влади України з питань
євроатлантичної інтеграції;
забезпечення залучення представників засобів масової
інформації до участі у заходах зі співробітництва України і НАТО;
сприяння статутній діяльності відповідних неурядових
громадських організацій;
підвищення ефективності використання можливостей Центру
інформації і документації НАТО та Офісу зв'язку НАТО в Україні для
об'єктивного інформування української громадськості про цілі,
завдання і структуру НАТО, розвиток партнерських програм з НАТО та
програм допомоги Україні.

{ Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 495/2010 ( 495/2010 ) від 02.04.2010 }

4. Міжвідомчій комісії з питань реформування правоохоронних
органів забезпечити проведення протягом 2006-2007 років
комплексного огляду сектору безпеки України.
5. Секретареві Ради національної безпеки і оборони України:
1) подати в установленому порядку пропозиції щодо внесення
змін, які випливають із цього Указу, до персонального складу
Міжвідомчої комісії з питань реформування правоохоронних органів,
а також Положення про неї ( 834/2005 );
2) подати пропозиції щодо організації проведення комплексного
огляду сектору безпеки України;
3) опрацювати питання щодо використання можливостей Спільної
робочої групи Україна - НАТО високого рівня з питань воєнної
реформи для створення механізму залучення експертної та іншої
допомоги НАТО для здійснення комплексного огляду сектору безпеки
України та опрацювання проекту Стратегії національної безпеки
України.
6. Міністерству закордонних справ України провести переговори
з державами - членами НАТО стосовно досягнення в рамках НАТО
консенсусу щодо участі України у Плані дій щодо членства в НАТО.
7. Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій:
1) доповісти у двотижневий строк про результати виконання
актів та доручень Президента України з питань підвищення
ефективності діяльності органів виконавчої влади у сфері
інформування громадськості з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України;
2) покласти на заступника Голови Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, заступників голів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, до обов'язків
яких віднесено питання зовнішніх зносин, виконання функцій щодо
забезпечення здійснення відповідним органом заходів з реалізації
державної політики у сфері європейської та євроатлантичної
інтеграції України.
8. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря
Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 27 грудня 2005 року
N 1861/2005вгору