Документ 186/98-ВР, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.03.1998
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.04.1998. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Закону України
"Про охорону навколишнього природного середовища"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 34, ст.230 )
 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70) такі зміни:
 
     1. У пункті "е" статті 14 та пункті "є" статті 15 слово "позабюджетних" виключити.
 
     2. У пункті "г" статті 17 слова "республіканського позабюджетного" замінити словом "Державного", а після слова "середовища" доповнити словами "у складі Державного бюджету України".
 
     3. У пункті "г" статті 18 слово "позабюджетного" замінити словом "республіканського", а після слова "середовища" доповнити словами "у складі республіканського бюджету".
 
     4. У пункті "є" статті 19 слово "позабюджетні" виключити та доповнити пункт словами "у складі місцевих бюджетів".
 
     5. У статті 42 слово "позабюджетних" виключити.
 
     6. У статтях 3, 17, 18, 19, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 68, 69 слова "плата", "платежі" у всіх відмінках замінити словом "збір", "збори" у відповідних відмінках.
 
     7. Частини третю і четверту статті 46 викласти в такій редакції:
     "Збори за використання природних ресурсів зараховуються до відповідних бюджетів згідно з чинним законодавством.
 
     Кошти від збору за забруднення навколишнього природного середовища розподіляються між місцевими (сільськими, селищними, міськими), обласними та республіканським Автономної Республіки Крим, а також Державним фондами охорони навколишнього природного середовища у співвідношенні відповідно 20, 50 і 30 відсотків, а між Київським, Севастопольським міськими та Державним фондами охорони навколишнього природного середовища - у співвідношенні 70 і 30 відсотків".
 
     8. У статті 47:
 
     у частині першій слова "республіканський та місцеві позабюджетні" замінити словами "Державний, республіканський Автономної Республіки Крим та місцеві";
 
     частину другу викласти в такій редакції:
 
     "Республіканський Автономної Республіки Крим та місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища утворюються у складі республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та відповідного місцевого бюджету за місцем заподіяння екологічної шкоди за рахунок:
     а) зборів за забруднення навколишнього природного середовища;
     б) частини грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством;
     в) цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян";
 
     у частині третій слова "місцевих позабюджетних" замінити словами "республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих";
 
     у частині четвертій:
 
     слова "республіканський позабюджетний" замінити словом "Державний", а слово "позабюджетних" виключити;
 
     доповнити частину пунктом "в" такого змісту:
 
     "в) частини зборів за використання природних ресурсів, розмір яких визначається Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України";
 
     у частині п'ятій слова "республіканського позабюджетного" замінити словом "Державного";
 
     у частині шостій слова "і республіканського позабюджетних" замінити словами "республіканського Автономної Республіки Крим і Державного";
 
     у частині сьомій слова "місцеві позабюджетні" замінити словами "республіканський Автономної Республіки Крим та місцеві", а слова "республіканського позабюджетного" замінити словом "Державного".
 
     9. У пункті "д" статті 48 слово "позабюджетних" виключити, а в частині шостій статті 68 слова "місцеві позабюджетні" замінити словами "республіканський Автономної Республіки Крим і місцеві".
 
     10. У тексті Закону слова "народних депутатів" виключити.
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, а пункт "в", яким доповнюється частина четверта статті 47, - з 1 січня 1999 року.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 5 березня 1998 року
N 186/98-ВРвгору