Документ 186-99-п, попередня редакція — Редакція від 21.06.2000, підстава - 1002-2000-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 лютого 1999 р. N 186
Київ
Про деякі питання державного регулювання виробництва спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1002 ( 1002-2000-п ) від 21.06.2000 )

( У Постанові слова "Комітет з монополії на виробництво та
обіг спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів", "Державний комітет з монополії на виробництво
та обіг спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів" та "Держспецмонополія" в усіх відмінках замінено
відповідно словами "Міністерство фінансів" та "Мінфін" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1002
( 1002-2000-п ) від 21.06.2000 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що:
технічні умови і рецептури на виробництво спирту етилового,
горілки, лікеро-горілчаних виробів та алкогольних напоїв з
використанням спирту етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних
одиниць, а також технічні умови на виробництво тютюнових виробів
затверджуються Комітетом харчової промисловості за погодженням з
Міністерством фінансів;
технічні умови на виробництво спирту коньячного, плодового та
виноградного, коньяку, виноробної продукції та інших міцних
напоїв, що виготовляються з спирту плодового та виноградного,
затверджуються Комітетом з питань садівництва, виноградарства та
виноробної промисловості за погодженням з Міністерством фінансів.
2. Установити, що норми виробничих втрат і виходу:
щодо спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів
затверджуються Міністерством фінансів за поданням Комітету
харчової промисловості.
Головною організацією з розроблення цих норм визначити
Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології
продовольчих продуктів (м. Київ);
щодо спирту коньячного, плодового та виноградного, коньяку,
виноробної продукції та інших міцних напоїв, що виготовляються із
спирту коньячного, плодового та виноградного, затверджуються
Міністерством фінансів за поданням Комітету з питань садівництва,
виноградарства та виноробної промисловості.
Головною організацією з розроблення цих норм визначити
Державне науково-виробниче підприємство "Плодвинконсерв" (м.
Київ);
щодо тютюнових виробів затверджуються Міністерством фінансів
за поданням Комітету харчової промисловості.
До затвердження зазначених норм виробничих втрат і виходу
спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів діють раніше встановлені норми.
3. У Положенні про порядок видачі спеціальних дозволів
(ліцензій) суб'єктам підприємницької діяльності на виробництво
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. N 855
( 855-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 15, ст. 419, N 20, ст. 572;
Офіційний вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1277):
пункт 1 після слів "кодування товарів" доповнити цифрами -
"22.04, 22.05, 22.06";
у тексті слово "Держхарчопром" в усіх відмінках замінити
словом "Держспецмонополія" у відповідному відмінку.
У пункті 3 зазначеної постанови слова "Державний комітет по
харчовій промисловості" замінити словами "Державний комітет з
монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів".
4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України від 8 квітня 1996 р. N 411 ( 411-96-п ) "Про
деякі питання щодо державного регулювання виробництва і торгівлі
спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та
тютюновими виробами" (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 291) та від
15 червня 1996 р. N 649 ( 649-96-п ) "Про посилення контролю за
виробництвом спирту і лікеро-горілчаних виробів" (ЗП України,
1996 р., N 13, ст. 369).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 22вгору