Документ 186-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.03.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.03.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 березня 2019 р. № 186
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя і діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя і діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 82
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2019 р. № 186

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя і діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених МТОТ у державному бюджеті за бюджетною програмою 1601030 “Заходи, спрямовані на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя і діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів” (далі - бюджетні кошти).

2. Цілями використання бюджетних коштів є здійснення заходів щодо зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя і діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів, спрямованих на забезпечення безпечного функціонування об’єктів інфраструктури, життєзабезпечення, а також безпечної життєдіяльності населення на територіях, що зазнали негативного впливу вибухонебезпечних предметів внаслідок збройного конфлікту або тимчасової окупації, зокрема вздовж лінії розмежування.

3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МТОТ.

4. Бюджетні кошти використовуються у межах відповідних бюджетних призначень згідно із затвердженим МТОТ планом заходів, спрямованих на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя і діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів.

МТОТ подає Мінфіну план заходів у двотижневий строк після його затвердження.

5. МТОТ спрямовує бюджетні кошти на:

1) забезпечення проведення інформаційних кампаній для населення (за місцем роботи, навчання та місцем проживання) стосовно небезпеки, пов’язаної з вибухонебезпечними предметами, правил безпечної поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, ознайомчих семінарів щодо надання допомоги постраждалим від вибухонебезпечних предметів;

2) розроблення та виготовлення інформаційних, наочних, навчальних матеріалів, відеофільмів та попереджувальних (маркувальних) знаків;

3) розміщення інформаційних матеріалів, у тому числі рекламних, у засобах масової інформації, офіційних друкованих виданнях, у публічних місцях, на транспорті, а також аудіовізуальними засобами масової інформації;

4) забезпечення проведення нетехнічного та технічного обстеження територій для виявлення небезпечних ділянок, їх маркування та позначення, інформування населення про виявлені небезпечні території і заходи, яких необхідно вживати з метою уникнення небезпеки для життя і здоров’я.

6. МТОТ для забезпечення виконання плану заходів, зазначеного в пункті 4 цього Порядку, видає наказ, в якому зазначається найменування окремого заходу, дата і місце його проведення, сума витрат на підготовку та проведення.

До наказу додається кошторис витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням відповідного заходу, з необхідними розрахунками та обґрунтуванням.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору на підставі видаткових накладних та/або актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг з наданням виконавцями документів, які підтверджують фактичний обсяг поставлених товарів, виконаних робіт і наданих послуг.

8. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

1) здійснення заходів, придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, не пов’язаних з напрямами використання бюджетних коштів, що визначені пунктом 5 цього Порядку;

2) здійснення видатків, що передбачені іншими бюджетними програмами;

3) оплату посередницьких послуг;

4) придбання основних засобів (меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів тощо), а також на утримання установ, підприємств, громадських об’єднань;

5) здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

9. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій з використання бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору