Про випуски облігацій зовнішніх державних позик
Постанова Кабінету Міністрів України; Умови від 14.03.2018186
Документ 186-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.03.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 березня 2018 р. № 186
Київ

Про випуски облігацій зовнішніх державних позик

Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України та Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Міністрові фінансів здійснювати у разі потреби щороку в межах обсягу державних запозичень, визначених законом про Державний бюджет України, та з дотриманням граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного періоду випуски облігацій зовнішніх державних позик, а саме: короткострокових облігацій зовнішніх державних позик, середньострокових облігацій зовнішніх державних позик, довгострокових облігацій зовнішніх державних позик - за основними умовами випусків та порядком розміщення, затвердженими цією постановою.

2. Затвердити такі, що додаються:

основні умови випусків та порядок розміщення короткострокових облігацій зовнішніх державних позик;

основні умови випусків та порядок розміщення середньострокових та довгострокових облігацій зовнішніх державних позик.

3. Міністерству фінансів залежно від ринкових умов:

1) визначати:

час здійснення та обсяги випуску, у тому числі додаткового випуску облігацій зовнішніх державних позик;

кінцеву дату погашення, графік погашення, валюту розрахунків за облігаціями зовнішніх державних позик та валюту випуску облігацій зовнішніх державних позик;

дохід (дисконт) за короткостроковими облігаціями зовнішніх державних позик за результатами прайсингу;

відсоткову ставку середньострокових та довгострокових облігацій зовнішніх державних позик за результатами прайсингу;

умови випусків облігацій зовнішніх державних позик, що не визначені основними умовами випусків та порядком розміщення, затвердженими цією постановою, які затверджуються наказом Міністерства фінансів;

2) формувати проспект емісії облігацій зовнішніх державних позик на підставі пропозицій міністерств та інших органів влади, меморандум розміщення чи інші документи, що використовуються для здійснення будь-якого випуску облігацій зовнішніх державних позик;

3) затверджувати основні умови правочинів з державним боргом, що здійснюються Міністром фінансів відповідно до Бюджетного кодексу України;

4) передбачати щороку в проекті закону про Державний бюджет України кошти, необхідні для обслуговування та погашення облігацій зовнішніх державних позик;

5) у разі потреби:

проводити виїзні презентації (роуд-шоу) з метою надання інформації інвесторам в облігації зовнішніх державних позик та/або формування попиту на облігації зовнішніх державних позик, зокрема за участю представників міністерств, Національного банку (за згодою);

залучати суб’єктів господарювання для надання андеррайтингових, агентських послуг, послуг лід-менеджерів, послуг з довірчого управління, послуг із забезпечення здійснення лістингу на фондових біржах, фінансових, рейтингових, інформаційних, консультаційних, юридичних, платіжних та інших послуг, необхідних для здійснення випусків облігацій зовнішніх державних позик, за рахунок коштів державного бюджету в межах бюджетних призначень на обслуговування державного боргу.

4. Уповноважити Міністра фінансів укладати відповідні договори та підписувати інші документи, пов’язані із здійсненням державних зовнішніх запозичень шляхом випуску облігацій зовнішніх державних позик та/або здійсненням правочинів з державним боргом.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2018 р. № 186

ОСНОВНІ УМОВИ
випусків та порядок розміщення короткострокових облігацій зовнішніх державних позик

1. Номінальна вартість однієї короткострокової облігації зовнішніх державних позик може бути виражена в національній або іноземній валюті в сумі, що є цілим числом, кратним 1 тис. грошових одиниць.

2. За короткостроковими облігаціями зовнішніх державних позик не встановлюється відсоткова ставка доходу.

3. Короткострокові облігації зовнішніх державних позик за рішенням Мінфіну можуть розміщуватися шляхом публічного або приватного розміщення. В межах існуючої серії можуть розміщуватися додаткові короткострокові облігації зовнішніх державних позик. Короткострокові облігації зовнішніх державних позик можуть включатися до реєстру іноземної фондової біржі.

4. Короткострокові облігації зовнішніх державних позик є дисконтними облігаціями і розміщуються серед фізичних та юридичних осіб за ціною, нижчою за їх номінальну вартість. Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю облігації, яка виплачується власнику короткострокової облігації під час її погашення, становить дохід (дисконт) за короткостроковою облігацією. Ціна та інші комерційні умови (номінальна основна сума, валюта номіналу та оплати, дохід (дисконт) та кінцева дата погашення) кожної нової серії короткострокових облігацій визначаються Мінфіном за результатами прайсингу з урахуванням, зокрема, таких чинників: динаміки торгівлі, цін та дохідності ринку відносно строку погашення непогашених серій українських боргових цінних паперів; попиту на кожну нову серію короткострокових облігацій, висловленого інвесторами під час збору заявок або іншим чином; динаміки торгівлі, цін та ринкової дохідності боргових цінних паперів інших суверенних емітентів; динаміки торгівлі, ціни та дохідності ринку боргових цінних паперів з рейтингом, співставним з рейтингом України; запланованого розміру випуску та коефіцієнта надлишкової підписки, що перевищує запланований розмір випуску; а також інформації, наданої лід-менеджерами та/або фінансовими радниками.

5. Платежі з погашення та виплати доходу за короткостроковими облігаціями зовнішніх державних позик здійснюються за рахунок коштів, передбачених законом про Державний бюджет України для погашення та обслуговування державного боргу, у безготівковій формі на рахунки платіжного агента, довірчого управителя або на рахунки клірингових систем згідно з укладеними договорами.

6. Інші умови випусків короткострокових облігацій, не визначені цими основними умовами, визначаються Мінфіном та затверджуються його наказами, встановлюються умовами, що викладені у проспекті емісії відповідних короткострокових облігацій зовнішніх державних позик, та іншими документами, що мають юридичну силу.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2018 р. № 186

ОСНОВНІ УМОВИ
випусків та порядок розміщення середньострокових та довгострокових облігацій зовнішніх державних позик

1. Номінальна вартість однієї середньострокової та довгострокової облігації зовнішніх державних позик (далі - облігації зовнішніх державних позик) може бути виражена в національній або іноземній валюті в сумі, що є цілим числом, кратним 1 тис. грошових одиниць.

2. Річна відсоткова ставка доходу за кожною новою серією облігацій зовнішніх державних позик та інші комерційні умови (номінальна основна сума, валюта номіналу та оплати, кінцева дата погашення, графік погашення основної суми та дати сплати відсотків) кожної нової серії облігацій зовнішніх державних позик визначаються Мінфіном за результатами прайсингу з урахуванням, зокрема, таких чинників: динаміки торгівлі, цін та очікуваної дохідності ринку відносно строку погашення непогашених серій українських облігацій зовнішніх державних позик; попиту на кожну нову серію облігацій зовнішніх державних позик, висловленого інвесторами під час збору заявок або іншим чином; динаміки торгівлі, цін та очікуваної ринкової дохідності боргових цінних паперів інших суверенних емітентів; динаміки торгівлі, ціни та очікуваної дохідності ринку боргових цінних паперів з рейтингом, співставним з рейтингом України; запланованого розміру випуску та коефіцієнта надлишкової підписки, що перевищує запланований розмір випуску; а також інформації, наданої лід-менеджерами та/або фінансовими радниками.

Річна відсоткова ставка доходу за кожною новою серією облігацій зовнішніх державних позик залежно від валюти запозичення не може перевищувати:

за облігаціями зовнішніх державних позик, номінованими у доларах США, - суми ринкової дохідності боргових зобов’язань Казначейства США з максимально близьким строком погашення, що доступна на момент відкриття торгів на відповідній сторінці інформаційної системи Bloomberg, Reuters або іншої торгово-інформаційної системи на дату, коли відкриваються реєстри заявок для розміщення нової серії облігацій зовнішніх державних позик, та спреду у розмірі 10 відсотків;

за облігаціями зовнішніх державних позик, номінованими в євро, - суми ринкової дохідності боргових зобов’язань Федерального уряду Федеративної Республіки Німеччина з максимально близьким строком погашення, що доступна на момент відкриття торгів на відповідній сторінці інформаційної системи Bloomberg, Reuters або іншої торгово-інформаційної системи на дату, коли відкриваються реєстри заявок для розміщення нової серії облігацій зовнішніх державних позик, та спреду у розмірі 10 відсотків;

за облігаціями зовнішніх державних позик, номінованими в іншій іноземній валюті, - суми ринкової дохідності боргових зобов’язань держави, законним платіжним засобом якої є відповідна валюта, з максимально близьким строком погашення, що доступна на момент відкриття торгів на відповідній сторінці інформаційної системи Bloomberg, Reuters або іншої торгово-інформаційної системи на дату, коли відкриваються реєстри заявок для розміщення нової серії облігацій зовнішніх державних позик, та спреду у розмірі 10 відсотків;

за облігаціями зовнішніх державних позик, номінованими в національній валюті, - суми середньої дохідності розміщених за останні три місяці облігацій внутрішньої державної позики з максимально близьким строком погашення та спреду у розмірі 2 відсотків.

3. У межах існуючої серії можуть розміщуватися додаткові облігації зовнішніх державних позик. За додатковими облігаціями зовнішніх державних позик сплачується дохід за річною відсотковою ставкою, яка була визначена для відповідних облігацій зовнішніх державних позик існуючої серії. Ціна розміщення додаткових облігацій зовнішніх державних позик визначається Мінфіном за результатами прайсингу з урахуванням, зокрема, чинників, визначених у пункті 2 цих основних умов. Така ціна розміщення додаткових облігацій зовнішніх державних позик може бути більшою або меншою за номінальну вартість додаткових облігацій зовнішніх державних позик та не може відрізнятися більш як на 5 відсотків ринкової ціни облігацій зовнішніх державних позик існуючої серії. Для цілей цього пункту ринкова ціна означає ціну заявки на купівлю на момент відкриття торгів відповідних облігацій зовнішніх державних позик існуючої серії на дату, коли відкриваються реєстри заявок для розміщення додаткових облігацій зовнішніх державних позик, що доступна на відповідній сторінці інформаційної системи Bloomberg, Reuters або іншої торгово-інформаційної системи.

4. Викуп або обмін раніше випущених облігацій зовнішніх державних позик може здійснюватися, зокрема, у формі пропозиції викупу або пропозиції обміну таких раніше випущених облігацій зовнішніх державних позик за фіксованою ціною або ціною, яка визначається шляхом проведення аукціону за методом зниження ціни. Така фіксована ціна або початкова ціна аукціону, за якою здійснюється викуп чи обмін раніше випущених облігацій зовнішніх державних позик, визначається Мінфіном та не може перевищувати ринкову ціну відповідних раніше випущених облігацій зовнішніх державних позик більш як на 5 відсотків. Викуп або обмін раніше випущених облігацій зовнішніх державних позик може здійснюватися, в тому числі, одночасно з випуском нових облігацій зовнішніх державних позик. Для цілей цього пункту ринкова ціна означає ціну пропозиції на момент закриття торгів відповідних раніше випущених облігацій зовнішніх державних позик на дату, яка передує даті оголошення відповідної пропозиції викупу та/або обміну таких раніше випущених облігацій зовнішніх державних позик, що доступна на відповідній сторінці інформаційної системи Bloomberg, Reuters або іншої торгово-інформаційної системи.

5. Облігації зовнішніх державних позик за рішенням Мінфіну можуть розміщуватися шляхом публічного або приватного розміщення. Облігації зовнішніх державних позик можуть включатися до реєстру іноземної фондової біржі.

6. Відсотковий дохід за облігаціями зовнішніх державних позик сплачується двічі на рік, якщо інше не передбачено умовами випуску.

7. Погашення номінальної вартості облігацій зовнішніх державних позик здійснюється в кінці строку обігу, якщо інше не передбачено умовами випуску.

8. Платежі з погашення та виплати доходу за облігаціями зовнішніх державних позик здійснюються за рахунок коштів, передбачених законом про Державний бюджет України для погашення та обслуговування державного боргу, у безготівковій формі на рахунки платіжного агента, довірчого управителя або на рахунки клірингових систем згідно з укладеними договорами.

9. Інші умови випусків облігацій зовнішніх державних позик, не визначені цими основними умовами, визначаються Мінфіном та затверджуються його наказами, встановлюються умовами, що викладені у проспекті емісії відповідних облігацій зовнішніх державних позик, та іншими документами, що мають юридичну силу.вгору