Документ 1858-XII, поточна редакція — Прийняття від 22.11.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Заяву Президії Верховної Ради України
про договір про звичайні збройні сили в
Європі 1990 року
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 5, ст.49 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
Схвалити текст Заяви Президії Верховної Ради України про
Договір про звичайні збройні сили в Європі ( 994_314 ) 1990 року
(додається).

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 22 листопада 1991 року
N 1858-XII

З А Я В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Договір про звичайні збройні сили в Європі
1990 року ( 994_314 )

Керуючись цілями і завданнями Наради з безпеки і
співробітництва в Європі,
підтверджуючи відданість ідеї встановлення безпечного та
стабільного миру на європейському континенті,
усвідомлюючи нагальну потребу збалансування звичайних
збройних сил в Європі на нижчих, ніж досі, рівнях,
Президія Верховної Ради України:
1. Підтримує Договір 1990 року про звичайні збройні сили в
Європі ( 994_314 ), закликає до його якнайшвидшої ратифікації та
імплементації усіма учасниками.
2. Наголошує, що Україна, як одна з держав - правонаступниць
колишнього Союзу РСР, вважає обов'язковим виконання положень
Договору щодо усіх звичайних збройних сил, що перебувають на її
території, включаючи передбачені Договором процедури інспекції та
контролю. Збройні Сили України підпадають під дію Договору.
3. Заявляє про готовність України розпочати консультації або
переговори з усіма зацікавленими сторонами, включаючи й відповідні
структури колишнього Союзу РСР, для забезпечення повного виконання
положень Договору.
4. Підтверджує відданість України продовженню процесу
контролю над звичайними озброєннями і виходить з того, що
безпосередня участь України в цьому процесі, включаючи переговори,
сприятиме зміцненню європейської стабільності і безпеки, у тому
числі й безпеки України.
5. Зазначає, що безпосередня участь України в процесі НБСЄ є
важливою для виконання нею зобов'язань, що випливають з положень
Договору.вгору