Документ 1857-III, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.08.2010, підстава - 2453-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, ВВР, 2010, N 41-42,
N 43, N 44-45, ст.529 }
Про внесення зміни до статті 38 Закону України
"Про статус суддів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 38, ст.322 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац перший частини другої статті 38 Закону України "Про
статус суддів" ( 2862-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 8, ст. 56) викласти в такій редакції:
"Верховна Рада України зупиняє повноваження судді і дає згоду
на його затримання чи арешт у випадках, передбачених Конституцією
України ( 254к/96-ВР ) та цим Законом".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 липня 2000 року
N 1857-IIIвгору