Про Заяву Президії Верховної Ради України щодо Збройних Сил України
Постанова Президії Верховної Ради України; Заява від 22.11.19911854-XII
Документ 1854-XII, поточна редакція — Прийняття від 22.11.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Заяву Президії Верховної Ради України
щодо Збройних Сил України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 5, ст. 45 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити текст Заяви Президії Верховної Ради України щодо
Збройних Сил України (додається).
2. Надіслати текст Заяви Президенту СРСР, Державній Раді СРСР
і Міністерству оборони СРСР.
3. Передати текст Заяви до всіх засобів масової інформації.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 22 листопада 1991 року
N 1854-XII

ЗАЯВА
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
ЩОДО ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Відповідно до Декларації про державний суверенітет України,
( 55-12 ) Акта проголошення незалежності України ( 1427-12 ),
схвалених Верховною Радою України, законів з військових питань
Україна приступила до формування власних Збройних Сил.
Трагічні події серпневого путчу змусили Верховну Раду України
перейти до рішучих дій щодо забезпечення захисту свого
суверенітету, конституційного ладу і громадян України.
Рішення Державної Ради СРСР від 4 і 14 листопада 1991 року
про збереження єдиних Збройних Сил та ігнорування керівництвом
Міністерства оборони Союзу конституційного права суверенної
України на створення власних Збройних Сил не відповідають
законодавчим актам України. Це призводить до напруженості серед
особового складу військових формувань, дислокованих на території
України, негативно відбивається на морально-психологічному стані і
боєготовності.
У зв'язку з тим, що проблеми, які стосуються військової
сфери, суттєво впливають на суспільно-політичну обстановку на
Україні, Президія Верховної Ради України з а я в л я є:
Україна створює власні Збройні Сили шляхом реформування
військових угрупувань, які зараз дислокуються на її
території, виключно для гарантованого захисту від зовнішньої
військової загрози, звідки б вона не виходила, забезпечення
недоторканності своїх державних кордонів і територіальної
цілісності.
Україна ніколи не допустить використання власних Збройних Сил
проти народу України, інших суверенних держав і має єдину мету -
забезпечити мир і спокій на своїй території.
Щоб уникнути дестабілізації ситуації та зниження боєздатності
армії як в нашій республіці, так і в інших республіках колишнього
Союзу, процес створення Збройних Сил України проводиться з
урахуванням існуючих суспільно-політичних реалій, тільки на
правовій основі, поетапно, шляхом спільного визначення військової
політики, прийняття Верховною Радою України законодавчих актів,
підготовки і укладення відповідних договорів і угод, проведення
консультацій з іншими суверенними державами і Міністерством
оборони СРСР щодо вироблення і здійснення механізму реформування
загальносоюзних Збройних Сил.
Україна поступово, з урахуванням усіх факторів національної
безпеки, реалізовуватиме намір стати в майбутньому нейтральною,
без'ядерною державою, яка не буде входити до військових блоків і
дотримуватиметься трьох неядерних принципів: не приймати, не
виробляти і не набувати ядерної зброї.
Україна братиме участь у реалізації всіх договорів і угод
щодо незастосування ядерної зброї, скорочення звичайних озброєнь і
Збройних Сил та сприятиме ратифікації договорів і угод між США і
СРСР та іншими державами з цих питань.
Президія Верховної Ради України закликає особовий склад
військових формувань, дислокованих на території України,
продовжувати нести військову службу, неухильно дотримувати
статутного порядку і військової дисципліни, не допускати ніяких
дестабілізуючих дій. Ще раз підтверджуємо, що буде все зроблено
для забезпечення соціального і правового захисту всіх
військовослужбовців та членів їх сімей, створення належних умов
проходження військової служби на Україні.
Президія Верховної Ради України звертається до всіх громадян
України і військовослужбовців, які проходять службу на її
території, з закликом зберігати громадянський мир і спокій.вгору