Документ 185/2003, поточна редакція — Прийняття від 03.03.2003

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо роздержавлення відкритого
акціонерного товариства Державна холдингова
компанія "Павлоградвугілля"

З метою визначення механізмів структурної перебудови і
реформування вугільної промисловості, розв'язання невідкладних
економічних та соціальних проблем галузі, залучення інвестицій
п о с т а н о в л я ю:
1. Підтримати ініціативу Дніпропетровської обласної державної
адміністрації та відкритого акціонерного товариства Державна
холдингова компанія "Павлоградвугілля" щодо роздержавлення
відкритого акціонерного товариства Державна холдингова компанія
"Павлоградвугілля" (далі - ДХК "Павлоградвугілля") разом із
дочірніми підприємствами ДХК "Павлоградвугілля" (далі - дочірні
підприємства) згідно з переліком, що додається.
З цією метою:
а) Міністерству палива та енергетики України передати до
15 березня 2003 року Фонду державного майна України пакети акцій
дочірніх підприємств, які перебувають в управлінні Міністерства
палива та енергетики України, і забезпечити внесення відповідних
змін до реєстрів власників цінних паперів дочірніх підприємств;
б) Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції
України із залученням Агентства з питань банкрутства
проаналізувати до 1 травня 2003 року кредиторську та дебіторську
заборгованість ДХК "Павлоградвугілля" та дочірніх підприємств,
ужити заходів щодо реструктуризації заборгованості, в тому числі
шляхом сприяння укладанню мирових угод із кредиторами та погашенню
взаємних боргових вимог;
в) Фонду державного майна України:
завершити корпоратизацію ДХК "Павлоградвугілля", в тому
числі:
- здійснити до 25 червня 2003 року експертну оцінку пакетів
акцій дочірніх підприємств і майна ДХК "Павлоградвугілля" та
забезпечити внесення в установленому порядку до статутів ДХК
"Павлоградвугілля" і дочірніх підприємств змін, які б передбачали
передачу до статутного фонду ДХК "Павлоградвугілля" 100 відсотків
акцій зазначених дочірніх підприємств;
- затвердити до 15 серпня 2003 року план розміщення акцій ДХК
"Павлоградвугілля", передбачивши проведення пільгового продажу
акцій та реалізації акцій, що залишаться після пільгового продажу,
єдиним пакетом;
провести до 15 листопада 2003 року конкурс із продажу пакета
акцій ДХК "Павлоградвугілля", який залишиться після пільгового
продажу, передбачивши в умовах його проведення допущення до участі
в конкурсі покупців, які б узяли зобов'язання щодо забезпечення
розв'язання економічних, соціальних, екологічних та інших проблем
ДХК "Павлоградвугілля";
г) Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку
забезпечити до 25 липня 2003 року реєстрацію випуску акцій ДХК
"Павлоградвугілля" з урахуванням результатів експертної оцінки
його майна та пакетів акцій дочірніх підприємств, що передаються
до статутного фонду ДХК "Павлоградвугілля";
д) Міністерству палива та енергетики України забезпечити в
період роздержавлення ДХК "Павлоградвугілля" збереження його
частки видобутку і реалізації вугілля у загальному вугільному
балансі України, а також фінансування ДХК "Павлоградвугілля" в
обсягах, передбачених у Державному бюджеті України на 2003 рік
( 380-15 );
е) Міністерству палива та енергетики України, Фонду
державного майна України за погодженням з органами місцевого
самоврядування забезпечити протягом 2003-2004 років передачу в
комунальну власність або приватизацію об'єктів соціальної сфери,
які не ввійшли до статутних фондів ДХК "Павлоградвугілля" та
дочірніх підприємств.
2. Дніпропетровській обласній державній адміністрації, Фонду
державного майна України, Міністерству палива та енергетики
України проаналізувати хід роздержавлення ДХК "Павлоградвугілля"
та доповісти до 31 грудня 2003 року про його результати.
3. Кабінету Міністрів України:
у двомісячний строк привести свої рішення та забезпечити
приведення центральними органами виконавчої влади своїх актів у
відповідність із цим Указом;
розробити до 1 серпня 2003 року новий порядок надання
державної підтримки підприємствам вугільної промисловості,
виходячи з необхідності запровадження економічного стимулювання
підприємств цієї галузі незалежно від форми власності, які мають
найвищу ефективність вуглевидобутку.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 березня 2003 року
N 185/2003

ДОДАТОК
до Указу Президента України
від 3 березня 2003 року N 185/2003
ПЕРЕЛІК
дочірніх підприємств ДХК "Павлоградвугілля" -
державних відкритих акціонерних товариств

"Шахта "Благодатна" (м. Павлоград, Дніпропетровська обл.);
"Шахта "Дніпровська" (м. Тернівка, Дніпропетровська обл.);
"Шахта "Західнодонбаська" (м. Тернівка, Дніпропетровська
обл.);
"Шахта ім. Героїв космосу" (м. Павлоград, Дніпропетровська
обл.);
"Шахта ім. М.І. Сташкова" (м. Першотравенськ,
Дніпропетровська обл.);
"Шахта "Павлоградська" (м. Павлоград, Дніпропетровська обл.);
"Шахта "Самарська" (м. Тернівка, Дніпропетровська обл.);
"Шахта "Степова" (м. Першотравенськ, Дніпропетровська обл.);
"Шахта "Тернівська" (м. Тернівка, Дніпропетровська обл.);
"Шахта "Ювілейна" (м. Першотравенськ, Дніпропетровська обл.);
"Курахівська центральна збагачувальна фабрика" (м. Курахове,
Донецька обл.);
"Павлоградська центральна збагачувальна фабрика"
(м. Павлоград, Дніпропетровська обл.);
"Першотравенський ремонтно-механічний завод"
(м. Першотравенськ, Дніпропетровська обл.);
"Павлоградське енергопідприємство" (м. Павлоград,
Дніпропетровська обл.);
"Павлоградське підприємство виробничо-технологічного зв'язку"
(м. Павлоград, Дніпропетровська обл.);
"Павлоградське управління по матеріально-технічному
постачанню" (м. Павлоград, Дніпропетровська обл.);
"Павлоградське управління по монтажу, демонтажу та ремонту
гірничо-шахтного обладнання" (м. Павлоград, Дніпропетровська
обл.);
"Павлоградське шахтобудівельне управління" (м. Павлоград,
Дніпропетровська обл.);
"Павлоградське шахтовиробниче управління" (м. Павлоград,
Дніпропетровська обл.);
"Павлоградське управління по водопостачанню та очистці
каналізаційних стоків" (м. Павлоград, Дніпропетровська обл.);
"Павлоградська автобаза" (м. Павлоград, Дніпропетровська
обл.);
"Павлоградвантажтранс" (м. Павлоград, Дніпропетровська обл.);
"Павлоградвуглезбут" (м. Павлоград, Дніпропетровська обл.);
"Павлоградське спеціалізоване підприємство по гасінню
териконів та рекультивації земель" (м. Тернівка, Дніпропетровська
обл.);
"Павлоградське спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне
управління" (м. Павлоград, Дніпропетровська обл.).

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУКвгору