Документ 1843/2005, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2005

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 25 листопада 2005 року
"Про законопроект про Державний бюджет України
на 2006 рік по статтях, пов'язаних із
забезпеченням фінансування державної
безпеки і оборони"

Відповідно до статті 107 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 25 листопада 2005 року "Про законопроект про Державний
бюджет України на 2006 рік по статтях, пов'язаних із забезпеченням
фінансування державної безпеки і оборони".
У зв'язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони
України:
1. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити до 1 липня 2007 року розроблення з урахуванням
результатів комплексного огляду сектору безпеки проекту Концепції
розвитку Воєнної організації держави, передбачивши в ньому,
зокрема, комплекс заходів, спрямованих на вдосконалення завдань,
інституційної структури і діяльності Збройних Сил України, інших
військових формувань та правоохоронних органів, скорочення
кількості озброєння, військової техніки, майна, земельних ділянок,
а також чисельності особового складу і збільшення частки цивільних
працівників, та зменшення у зв'язку з цим відповідних бюджетних
видатків;
2) забезпечити затвердження до 30 січня 2006 року дворічного
плану утримання та розвитку Збройних Сил України, яким
конкретизувати та деталізувати заходи щодо реалізації відповідних
оборонних програм;
3) затвердити у тримісячний строк державну цільову програму з
розвитку спеціальних технічних засобів та спеціальної техніки
Служби безпеки України на період до 2015 року;
4) визначити разом із Національним банком України у
двомісячний строк порядок термінового одержання Антитерористичним
центром при Службі безпеки України готівки, в тому числі в
іноземній валюті, в разі проведення антитерористичних операцій;
5) подати у травні 2006 року в установленому порядку
законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України та
інших законодавчих актів щодо фінансування з місцевих бюджетів
діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і
державного кордону, утримання служби дільничних інспекторів
міліції, громадських помічників дільничних інспекторів міліції, а
також будівництва, капітального ремонту та реконструкції
ізоляторів тимчасового тримання;
6) затвердити порядок підготовки для щорічного розгляду на
засіданні Ради національної безпеки і оборони України статей
проекту закону про Державний бюджет України, пов'язаних із
забезпеченням фінансування національної безпеки і оборони України;
7) вжити в установленому порядку заходів щодо забезпечення
затвердження основних показників державного оборонного замовлення
у двотижневий строк після набрання чинності законом про Державний
бюджет України на відповідний рік;
8) вжити заходів щодо:
врахування у додатках N 1 і N 3 до закону про Державний
бюджет України на 2006 рік доходів і видатків, які передбачалися у
статті 82 проекту Закону України "Про Державний бюджет України на
2006 рік" (реєстраційний N 8000), або включення до закону положень
стосовно надання Міністерству оборони України кредиту, який має
погашатися за рахунок зазначених доходів;
збереження окремим категоріям працівників бюджетних установ,
військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу
пільг, компенсацій і гарантій щодо знижки плати за користування
житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за
комунальні послуги (водопостачання, водовідведення, газ,
електрична та теплова енергія), безоплатного проїзду усіма видами
міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та
автомобільним транспортом загального користування в сільській
місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського
сполучення та автобусами приміських маршрутів, на які вони мають
право згідно з законами України, незалежно від розміру їх грошових
доходів;
недопущення погіршення умов пенсійного забезпечення осіб, які
мають право на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне
забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" ( 2262-12 );
9) затвердити протягом двох місяців порядок відчуження
цілісних майнових комплексів, що належать Збройним Силам України
та іншим військовим формуванням, у тому числі військових містечок,
виключно через Фонд державного майна України, передбачивши при
цьому недопущення припинення виконання раніше укладених договорів
щодо реалізації зазначеного майна;
10) внести до 30 січня 2006 року до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 14 липня 2005 року N 264 ( 264-2005-р ) "Про
затвердження переліку військового майна Збройних Сил, яке може
бути відчужено" зміни щодо здійснення без проведення відкритих
торгів (конкурсів) реалізації на експорт зазначених у
затвердженому розпорядженням переліку товарів військового
призначення та товарів, які містять відомості, що становлять
державну таємницю;
11) схвалити до 30 січня 2006 року план заходів із реалізації
у 2006 році військового майна Збройних Сил України, в тому числі
військових містечок та інших цілісних майнових комплексів,
озброєння, боєприпасів і військової техніки, виходячи з
необхідності забезпечення надходження до Державного бюджету
України коштів від реалізації зазначеного майна в сумі не менше
2,6 млрд. гривень, та організувати дієвий контроль за його
виконанням;
12) подати до 1 червня 2006 року на розгляд Верховної Ради
України законопроект щодо забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України, інших військових формувань та працівників
правоохоронних органів житлом;
13) упорядкувати до 1 січня 2007 року структуру грошового
забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та інших
утворених відповідно до законів України військових формувань, а
також осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх
справ та деяких інших осіб, які мають право на пенсію відповідно
до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців,
осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та
деяких інших осіб" ( 2262-12 );
14) вжити до 1 червня 2006 року в установленому порядку
заходів щодо позбавлення військових формувань та правоохоронних
органів права здійснювати господарську діяльність, яка
безпосередньо не пов'язана із забезпеченням виконання покладених
на них завдань;
15) затвердити у тримісячний строк заходи з погашення або
реструктуризації кредиторської заборгованості бюджетних установ та
організацій Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх
справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної
прикордонної служби України, яка виникла через недостатнє їх
фінансування;
16) вжити заходів щодо здійснення у 2006 році перевірок
ефективності використання бюджетних коштів, виділених Міністерству
оборони України, Міністерству внутрішніх справ України, Службі
безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби
України на 2005 рік, стану дебіторської та кредиторської
заборгованості зазначених органів.
2. Міністерству оборони України:
1) затвердити протягом двох місяців Програму створення фонду
службових жилих приміщень з урахуванням структури, складу,
чисельності та дислокації Збройних Сил України на період до
2011 року;
2) переглянути до 1 червня 2006 року перелік і зміст
бюджетних програм Міністерства на 2007 рік та привести їх у
відповідність із вимогами бюджетного законодавства, забезпечити
прозорість планування та виконання Державного бюджету України за
видатками за видами Збройних Сил України.
3. Міністерству фінансів України:
1) забезпечувати рівномірне протягом 2006 року фінансування
бюджетних програм, спрямованих на розвиток та реформування
Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних
органів;
2) посилити контроль за додержанням вимог бюджетного
законодавства у сфері державної безпеки і оборони та забезпечити
своєчасне реагування на факти його порушення.
4. Міністерству економіки України опрацювати механізм
забезпечення відповідності державних програм, пов'язаних із
реформуванням та розвитком Збройних Сил України, інших військових
формувань та правоохоронних органів, економічним можливостям і
пріоритетам розвитку держави.
5. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря
Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 27 грудня 2005 року
N 1843/2005вгору