Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.20061843
Документ 1843-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.09.2016, підстава - 95-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 грудня 2006 р. N 1843
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 95 ( 95-2016-п ) від 13.01.2016 }
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 7 жовтня 2003 р. N 1585

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
7 жовтня 2003 р. N 1585 ( 1585-2003-п ) "Про затвердження
Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо
маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в
технічних регламентах з підтвердження відповідності" (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2175), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2006 р. N 1843
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 ( 1585-2003-п )

1. У назві та постановляючій частині постанови слова "з
підтвердження відповідності" виключити.
2. У Технічному регламенті модулів оцінки відповідності та
вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які
застосовуються в технічних регламентах з підтвердження
відповідності, затвердженому зазначеною постановою:
1) у назві та абзаці першому пункту 2 слова "з підтвердження
відповідності" виключити;
2) абзац другий пункту 1 після слів "Про підтвердження
відповідності" доповнити словами ", "Про стандарти, технічні
регламенти та процедури оцінки відповідності";
3) у пункті 4:
в абзаці дев'ятому слова "із сертифікації" замінити словами
"з оцінки відповідності";
абзац тринадцятий виключити;
абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
"Держспоживстандарт разом з центральним органом виконавчої
влади, на який покладено функції технічного регулювання у
визначеній сфері діяльності, вживають в установленому порядку
заходів до забезпечення дотримання призначеним органом вимог
статті 28 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та
процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ), а у разі скасування
рішення про призначення певного органу - до передачі його справ
іншому призначеному органу для забезпечення безперервності
діяльності з оцінки та підтвердження відповідності в законодавчо
регульованій сфері.";
4) у тексті Технічного регламенту слова "уповноважений орган"
та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у
сфері підтвердження відповідності" в усіх відмінках та формах
числа замінити відповідно словами "призначений орган" та
"Держспоживстандарт" у відповідному відмінку і числі.вгору