Документ 1840-IV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.04.2014, підстава - 5178-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 5178-VI ( 5178-17 ) від 06.07.2012, ВВР,
2013, N 39, ст.517 }
Про внесення зміни до статті 11 Закону України
"Про Національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 38, ст.475 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац другий частини першої статті 11 Закону України
"Про Національну депозитарну систему та особливості електронного
обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1998 р., N 15, ст. 67) викласти в такій редакції:
"У статутному фонді зберігача частка іншого зберігача,
торговця цінними паперами, інвестиційної компанії та інших
професійних учасників фондового ринку не може перевищувати п'яти
відсотків. Частка інституційного інвестора, який не є професійним
учасником фондового ринку (страхова компанія, недержавний
пенсійний фонд та інші) у статутному фонді зберігача не може
перевищувати двадцяти відсотків, якщо інше не передбачено
законом".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 червня 2004 року
N 1840-IVвгору