Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019184
Документ 184-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.03.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.03.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 березня 2019 р. № 184
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 “Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825; 2009 р., № 27, ст. 906; 2017 р., № 13, ст. 361) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2019 р. № 184

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955

1. Назву постанови викласти в такій редакції:

Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби”.

2. У підпункті 2 пункту 1 слова “і медичні вироби,” та “і для медичних виробів до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів” виключити.

3. У пункті 5 слова “і медичних виробів” виключити.

4. У пункті 6:

1) в абзаці першому слова “Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів” замінити словами “Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками”;

2) в абзаці четвертому слова “Державною митною службою” замінити словами “Державною фіскальною службою”, а слова “і медичних виробів” виключити.

5. У пункті 7 слова “Державній інспекції з контролю за цінами” замінити словами “Державній службі України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів”.

6. Пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Державній фіскальній службі подавати щомісяця до 20 числа наступного періоду Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Державній службі України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів інформацію про ввезені лікарські засоби за формою, погодженою з Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.”.

7. Доповнити постанову пунктом 8-1 такого змісту:

“8-1. Міністерству охорони здоров’я забезпечити моніторинг цін на медичні вироби та подати Кабінету Міністрів України до 1 березня 2020 р. інформацію про результати моніторингу та пропозиції щодо удосконалення державного регулювання цін на медичні вироби.”.вгору