Документ 184-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.10.2002
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.11.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статей 41 і 134 Кодексу
законів про працю України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 47, ст.355 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кодексу законів про працю України ( 322-08 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375;
1977 р., N 1, ст. 4; 1984 р., N 1, ст. 3; 1991 р., N 23, ст. 267;
Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 302; 1993 р.,
N 49, ст. 461; 1995 р., N 28, ст. 204) такі зміни:
1. У частині першій статті 41:
пункт 1 після слова "організації" доповнити словами "всіх
форм власності";
доповнити частину після пункту 1 пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1) винних дій керівника підприємства, установи,
організації, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася
несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом
розміру мінімальної заробітної плати".
2. Статтю 134 доповнити пунктом 9 такого змісту:
"9) керівник підприємства, установи, організації всіх форм
власності, винний у несвоєчасній виплаті заробітної плати понад
один місяць, що призвело до виплати компенсацій за порушення
строків її виплати, і за умови, що Державний бюджет України та
місцеві бюджети, юридичні особи державної форми власності не мають
заборгованості перед цим підприємством".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 жовтня 2002 року
N 184-IVвгору