Документ 184-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.10.2002
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.11.2002. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до статей 41 і 134 Кодексу
законів про працю України

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 47, ст.355 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1977 р., N 1, ст. 4; 1984 р., N 1, ст. 3; 1991 р., N 23, ст. 267; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 302; 1993 р., N 49, ст. 461; 1995 р., N 28, ст. 204) такі зміни:
 
     1. У частині першій статті 41:
 
     пункт 1 після слова "організації" доповнити словами "всіх форм власності";
 
     доповнити частину після пункту 1 пунктом 1-1 такого змісту:
 
     "1-1) винних дій керівника підприємства, установи, організації, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати".
 
     2. Статтю 134 доповнити пунктом 9 такого змісту:
 
     "9) керівник підприємства, установи, організації всіх форм власності, винний у несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один місяць, що призвело до виплати компенсацій за порушення строків її виплати, і за умови, що Державний бюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи державної форми власності не мають заборгованості перед цим підприємством".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 17 жовтня 2002 року
N 184-IVвгору