Документ 1839-IV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.04.2014, підстава - 5178-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 5178-VI ( 5178-17 ) від 06.07.2012, ВВР,
2013, N 39, ст.517 }
Про внесення зміни до статті 9 Закону України
"Про Національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 38, ст.474 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину четверту статті 9 Закону України "Про Національну
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1998 р., N 15, ст. 67) доповнити абзацом третім такого
змісту:
"Реєстратор зобов'язаний протягом трьох робочих днів від дати
прийняття документів у порядку, визначеному Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку, внести зміни до реєстру
власників іменних цінних паперів або надати мотивовану відповідь
про відмову у внесенні таких змін".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 червня 2004 року
N 1839-IVвгору